Folkmord och förintelsen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 5
  • 3284
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Folkmord och förintelsen | Jämförelse

Fördjupningsuppgiften redogör för samt jämför förintelsen under det andra världskriget med folkmordet i det forna Jugoslavien under början av 1990-talet. Arbetet avslutas även med en kort källkritisk diskussion.

Innehåll

Folkmord
Bakgrund
Förintelsen
Folkmordet i Jugoslavien
Jämförelse
Källförteckning
Källkritisk diskussion

Utdrag

Folkmord:
Genom historien har mänskligheten omskakats utav många olika folkmord. Försök till utplånande av hela folkgrupper har även i modern tid gjort sig ständigt påminda. I följande uppsats kommer två europeiska i nutid utförda folkmord att analyseras samt jämföras: Nazitysklands förintelse utav bland annat judar under det Andra världskriget samt den etniska rensningen i forna Jugoslavien under inbördeskriget i början av 1990-talet. Bakgrund Utifrån den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i Tyskland respektive Jugoslavien, som senare leder fram till att folkmorden begås, kan vi urskilja en mängd olika likheter och skillnader. En utav de största gemensamma orsakerna för de båda länderna är det faktum att varken Tyskland eller Jugoslavien hade existerat som stater särskilt länge vid folkmordens utbrytande, och båda länderna var ett resultat utav nationalismens ovanifrån enande krafter.
Kejsardömet Tyskland, som bildades under slutet av 1860-talet genom ett enande utav en mängd olika kungariken och hertigdömen, var resultatet av en nationalistisk rörelse som drevs utav f.d. Preussens rikskansler Otto von Bismarck. Syftet var att ena alla tysktalande människor inom ett och samma land, ett mål som skulle visa sig vara svårt att genomföra och snarare resulterade i en aggressiv nationalistisk militärmakt. Alla de olika folkslag som enats inom rikets gränser förblev obekanta för varandra, och gjorde att landet var mycket bräckligt på insidan. Efter förlusten i det första världskriget och de allierades krav genom Versaillesfreden väcktes därför många blandade känslor hos den tyska befolkningen. Tyskland hamnade......

----


Folkmordet i Jugoslavien:
I början av 1990-talet stod Jugoslavien inför en inre kollaps. Federationen hade, liksom Tyskland, aldrig varit ett helt enat land, och i det vakuum som den f.d. kommunistiska regimen lämnar efter sig växte motsättningarna mellan de olika delrepublikerna kraftigt. Självständighet blev en het fråga, och år 1990 hölls fria val i både Kroatien, Slovenien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina. Valresultatet var enhetligt; delrepublikerna ville frigöra sig från den gamla federationen. Serbien och Montenegro med den nu kommunistiska ledaren Slobodan Milošević i spetsen hade dock en annan syn på den politiska utvecklingen och ville fortsätta att hålla samman Jugoslavien. Att de fyra delrepublikerna utropade sig självständiga under år 1991-1992 väckte därför många känslor hos kommunisterna.
För Kroatien blev situationen komplicerad. I republiken bodde det en serbisk minoritet som inte godtog utträdandet ur den Jugoslaviska federationen och startade ett uppror. Serberna fick stöd från Miloševićregimen, och i augusti 1991 utvecklades .... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord och förintelsen | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.