Folkmord i Rwanda | Liknelse med Nazityskland | Historia 2a

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 2a
 • B
 • 2
 • 1011
 • PDF

Fördjupningsuppgift, Jämförelse: Folkmord i Rwanda | Liknelse med Nazityskland | Historia 2a

En jämförande fördjupningsuppgift i Historia 2a, där eleven redogör för folkmordet i Rwanda. Fokus ligger bland annat på dess orsaker, händelseförlopp och konsekvenser. Detta jämförs sedan med folkmorden i Nazityskland.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Folkmord i Rwanda
- Liknelse med Nazisttyskland

Utdrag

"Jag har valt att skriva om folkmordet i Rwanda. Jag kommer att ta upp händelsen, varför det hände och när. Jag kommer även att förklara vad ordet ”folkmord” betyder och vilka följder Rwanda fick efter sitt folkmord. Jag kommer även att likna denna händelse med hur människor blev behandlade under nazisttysklands styre tidigare i historien.

Rwanda är ett land som ligger i östra Centralafrika med en befolkning på ca 9,2 miljoner. Befolkningen består av tre folkslag som numera blivit ett folk. Fast de olika folkslagen finns fortfarande kvar på sina ställen där de anses som klassindelning i samhället. De är hutuer, tutsier och twa (twa är en mycket liten grupp). Om man tittar tillbaka i historien blev Rwanda en tysk koloni 1899, under Berlinkonferensen (då Europeiska stormakter delade upp Afrika emellan sig) men senare under 1900talet krävde befolkningen självständighet och år 1962 förklarade FN landet självständigt.

Olyckligtvis är Rwanda mest känt för sitt hemska folkmord 1994. När ett folkmord inträffar betyder det i stort sätt att man riktar in sig på en speciell grupp/ras/land och trakasserar och särbehandlar det folket sämre. Med folkmord dödas och plågas de människor både fysiskt och psykiskt. Man vill bli av med den gruppen, förhindrar att barn föds inom denna grupp bland annat."... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord i Rwanda | Liknelse med Nazityskland | Historia 2a

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk