Folkmord: Srebrenicamassakern 1995 | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 12
  • 5182
  • PDF

Folkmord: Srebrenicamassakern 1995 | Rapport

En utförlig rapport som handlar om det folkmord som kallas Srebrenicamassakern, som utfördes 1995. Syftet med rapporten är att utreda vad olika involverade aktörer gjorde och hur det påverkade händelsen. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Vad gjorde och inte gjorde FN/UN, NATO och Republiken Bosnien och Hercegovinas ledare och armé för att förhindra folkmordet i Srebrenica?
- Vad för typ av folkmord var det som utspelade sig i Srebrenica, under juli månad 1995?

Lärarens kommentar

Du har gjort ett mycket ambitiöst och gediget arbete. Du har följt instruktionerna bra, du klarar av noterna och har en mycket god struktur i arbetet. Faktan är utförlig och nyanserad vilket gör att du kan ge en nyanserad och relevant analys. Källförteckningen är mycket imponerande. Arbetet ligger på en stark A-nivå. Mycket bra!

Elevens kommentar

Folkmordsteorierna kan nämnas i bakgrunden om man vill göra det lättare för läsaren. Idén om att låta holländarna dö martyr döden är kontroversiell då bättre lösningar än döden finns alltid, men enligt läraren modigt att ta upp.

Innehåll

1. Inledning sid 3-4
1.1 Ämne och syfte sid 3
1.2 Avgränsningar sid 3
1.3 Metod och källdiskussion sid 3
1.4 Bakgrund sid 4
2. Undersökning – Resultat och analys sid 5-8
2.1 Vad gjorde och inte gjorde FN/UN, NATO och Republiken Bosnien och Hercegovinas ledare
och armé för att förhindra folkmordet i Srebrenica? sid 5-6
2.1.1 Resultat sid 5-6
2.1.2 Analys sid 6
2.2 Vad för typ av folkmord var det som utspelade sig i Srebrenica, under juli månad 1995? sid 7-8
2.2.1 Resultat sid 7-8
2.2.2 Analys sid 8
3. Avslutning sid 9
3.1 Slutsats sid 9
4. Källförteckning sid 10-11
4.1 Elektroniska källor sid 10
4.2 Textkällor sid 10
4.3 Dokumentärer (länkar) sid 11
4.4 Bildkällor sid 11

Utdrag

Med sin överlägsenhet ockuperade Republika Srpska armé tillsammans med Serbiens armé och mindre radikala, nationalistiska trupper, två tredjedelar av Republiken Bosnien och Hercegovinas yta under bara några månader. Det rapporterades snabbt om att den lokala befolkningen utsattes för övergrepp, våldtäkter, mördades och fördrevs från sina hem, framförallt bosniska muslimer. Radovan Karadzic och Vojislav Seselj, ledare för den paramilitära gruppen, Vita örnarna, menade att de ville ha kristet, ortodoxt Stor-Serbien utan några muslimer. Överbefälhavaren för Republika Srpskas armé, Ratko Mladic, uppfattade det som etnisk rensning och... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord: Srebrenicamassakern 1995 | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.