Folkmordet i Rwanda och förintelsen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 3
  • 1401
  • PDF

Folkmordet i Rwanda och förintelsen | Jämförelse

En jämförelse mellan folkmordet i Rwanda och Nazitysklands förintelse av judar. Eleven går bland annat igenom bakgrunden till folkmordet i Rwanda och vilka likheter det är till förintelsen.

Innehåll

- Bakgrund till Folkmordet
- Konsekvenser för dåtid, nutid och framtid
- Likheter och kopplingar till Förintelsen
- Åtgärder för att förhindra folkmord i framtiden
- Referat
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Förintelsen är ett av de mest omtalade och omfattande folkmorden i modern tid. Judar blev fruktansvärt behandlade under andra världskriget och det propageras för att vi aldrig får låta det hända igen. Ändå är det liknande saker som händer runt om i världen. Gång på gång utan att omvärlden varken reagerar eller gör något åt det. Nästan 10 folkmord har begåtts efter det folkmord som skulle vara det sista. Det skylls ofta på äldre generationer när det kommer till förintelsen men det senaste folkmordet begicks för bara drygt 20 år sedan i Rwanda. Kommer vi någonsin lära oss av historien och vad hände egentligen under våren 1994 i Rwanda?

I artikeln “20 år efter folkmordet”, publicerad i levande historia, förklaras historien bakom befolkningsgrupperna Hutu och Tutsi. Grupperna delar språk, religion och kultur vilket gör att de i grunden är väldigt lika. I artikeln förklaras det att grupperna hutu och tutsi, innan kolonialtiden, berott på yrke och status där hutu var ett jordbruksfolk och tutsi boskapsherrar. Det var inte förrän Rwanda blev koloniserat av Belgien, efter första världskriget, som dessa grupper faktiskt fick större betydelse. Belgarna ansåg att man kunde hitta en del av det vita idealet i tutsierna och försåg dem med privilegier, vilket blev starten för spänningarna mellan grupperna. Författaren skriver att tutsierna blev favoriserade och splittringen blev som mest påtaglig då Belgarna införde ID-kort med märkning av ens folkgruppstillhörighet. Från slutet av första världskriget fram till 1962 pågick denna uppdelning och splittring av grupperna. 1962 blev Rwanda självständigt och av de som tilldelades makt var en majoritet hutunationalister. Vid denna punkt hade hutuerna nu en chans att hämnas för förtrycket de tidigare blivit utsatta för. I artikeln ..... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmordet i Rwanda och förintelsen | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.