Folkmordet i Rwanda - bakgrund och aktörer | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 5
  • 1986
  • PDF

Folkmordet i Rwanda - bakgrund och aktörer | Analys

En analys av folkmordet i Rwanda på 1990-talet med fokus på bakgrunden till konflikten samt de aktörer som spelade en betydande roll. Kolonialism, etnicitet och ofrivillig politik tas upp och diskuteras och FN:s, Tysklands, Belgiens och Hutuextremisternas roll i konflikten analyseras.

Innehåll

- Folkmordet i Rwanda
- Aktörer
-- Tyskland
-- Belgien
-- Hutuextremisterna
-- FN
- Ofrivillig politik
- Etnicitet
- Kolonialism
- Källkritik/källor

Utdrag

Rwanda blev självständigt år 1962. Efter självständigheten så inrättade det hutunationalistiska partiet PARMEHUTU en enpartistat som var byggd på partiets egna ideologi och många hutuer började se på tutsier som ”oriktiga rwandier”. År 1985 så bildades den tutsidominerade rebellrörelsen RPF som står för ” Rwandan Patriotic Front i Uganda. År 1990 invaderade RPF Rwanda och krävde rättigheter för tutsierna. Innan ett fredsavtal undertecknades år 1993 så pågick... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmordet i Rwanda - bakgrund och aktörer | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.