Folkmordet i Rwanda | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • C
 • 6
 • 2926
 • PDF

Folkmordet i Rwanda | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om folkmordet i Rwanda, som utifrån en rad frågeställningar (se vänligen "Innehåll") redogör för konfliktens bakgrund, utveckling och dess konsekvenser, samt de åtgärder som har vidtagits för att stoppa folkmordet.

Innehåll

Folkmordet i Rwanda

- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
-- Vilken är bakgrunden till folkmordet i Rwanda?
-- Hur gick folkmordet till?
-- Vilka åtgärder vidtogs för att stoppa folkmordet?
-- Vilka konsekvenser förde folkmordet med sig?
- Metod och material
- Avhandling
- Historiebruk
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Rwanda är ett av få länder i Afrika vars landsgränser inte ändrats speciellt mycket genom åren. Befolkningen bestod utav två sociala grupper - minoritetsgruppen tutsi och majoritetsgruppen hutu. Det var till största delen hutu som var bönder och tutsierna den lite finare överklassen, men det var också vanligt att tutsierna var bönder och tvärtom. Grupperna delade språk, religion och kultur. Giftermål grupperna emellan var, precis som idag, något som hörde till vardagen. Det var inte några som helst skillnader mellan dessa sociala grupper, men detta skulle snart ändras. Tyskland koloniserade Rwanda sedan 1894 och gjorde landet till... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmordet i Rwanda | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt fin strukturerad och informationen är väldigt användbart.
 • 2015-04-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra struktur på arbetet och bra fakta