Folkmordet i Srebrenica | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • B
  • 9
  • 3951
  • PDF

Folkmordet i Srebrenica | Rapport

En rapport om folkmordet i Srebrenica i Bosnien Hercegovina som inträffade år 1995, under Bosnienkriget. Syftet med rapporten är att ge en fördjupad förståelse kring de orsaker som låg bakom folkmordet. Utgår från frågeställningarna:

- Vad gjorde omvärlden gällande Srebrenica?
- Varför inträffade ett folkmord?

Innehåll

Folkmordet i Srebrenica - Hur kunde världen se på när mer än 8372 män förlorade livet enbart för de var muslimer?

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod/Material
- Bakgrund
- Resultat
- Slutdiskussion
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Srebrenica är en stad där människor en gång i tiden levde i fred. Där religion, etnicitet och kön inte spelade någon roll, där alla levde i hopp om att deras drömmar skulle gå i uppfyllelse och där krig, hat och övergivenhet inte kom någon på tanken. Man litade på varandra och man trodde aldrig att man skulle gå bakom ryggen på varandra, alla stod upp för varandra. I åratal levde man med varandra och man såg varandra som systrar och bröder. Ingen anade att man plötsligt skulle få leva sitt liv under en 4 års period där allting skulle förändras, där man inte längre kunde eller ville lita på varandra och där man gjorde allt, till och med övergav varandra för att rädda sitt eget liv. 1995, ett modernt Europa där man inte längre trodde på att människor skulle ta livet på varandra på grund av makt och hat. Och där man trodde att historia inte skulle upprepa sig utan ha en positiv påverkan på individerna, staterna och omvärlden. Man kunde inte tillåta att det förflutna skulle inträffa igen och världen var nu beredda på att göra allt i sin makt för att förhindra det, så trodde åtminstone människorna i Srebrenica. De visste inte att det värsta folkmordet i Europa efter förintelsen skulle inträffa i deras stad.

Syfte
Syftet med detta arbete är att få en fördjupande förståelse för varför denna händelse skedde och vilka orsaker som låg bakom denna händelse och samtidigt försöka fördjupa mig i de olika perspektiven och försöka få en klarbild varför etnicitet, religion och makt spelade så stor roll... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmordet i Srebrenica | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.