Folkrörelsernas framväxt i Sverige | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • VG
 • 3
 • 1100
 • PDF

Fördjupningsarbete: Folkrörelsernas framväxt i Sverige | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för folkrörelserna framväxt i Sverige. Fokus ligger framför allt på frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen. Vidare så reflekterar eleven även över folkrörelsernas betydelse i Sverige.

Lärarens kommentar

Bra, hon ville ha lite mer egna reflektioner bara.

Innehåll

- Inledning
- Folkrörelse
- Frikyrkorörelsen
- Arbetarrörelsen
- Nykterhetsrörelsen
- Idrottsrörelsen
- Avslutande tankar och jämförelser
- Källor

Utdrag

"Folkrörelse:
Till en början kan man förklara de olika folkrörelserna som en grupp frivilliga människor som tillsammans ville nå stora mål. De fyra största var frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen.

Frikyrkorörelsen:
Statskyrkans roll i samhället var väldigt kontrollerande och med tex höga skatter. År 1858 blev det tillåtet med fristående kyrkor. Skillnaden på syftet mellan de båda kyrkorna var deras sätt att praktisera tron. Frikyrkorna ville att skulle vara lika villkor för alla och ingen skulle ha större skyldigheter. Exempel på frikyrkor var/är missionsförbundet och frälsningsarmen.

En kort och lång konsekvens tycker jag är att vara kristen fick nya villkor. Detta lockad nya medlemmar och gav kristendomen fick en mer sann mening. För i grund och botten är det ju meningen att man ska gå till kyrkan på grund av att du tror på gud och inte för att du måste."... Köp tillgång för att läsa mer

Folkrörelsernas framväxt i Sverige | Historia A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  pdsjpoewfjpozerdsjepoajpejrfperjwapvijrvoaerpjraejoaeridshreiherhsiirosihpaihpoaerihpoearihporiypfiuoeriuoraeiuouioeriuoreuferiypoawiypoerwaerwreiiurekerapkre¨kpkpererwkplerwåpleraplrelrel åplerwp'erwål erwålerwålerw
 • 2021-01-20