Hepatit | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Hepatit | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om en folksjukdom, i det här fallet hepatit, och som redogör för vilka riskfaktorer som finns och hur man kan förebygga sjukdomen. Uppgiften utgår från både ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Utdrag

Alla människor i världen vill vara friska för att njuta av livet men man kan inte undvika att bli ofriska på grund av några folksjukdomar som drabbas flera människor. En typ av sjukdom som drabbar individer är Hepatit. Hepatit är en typ av sjukdom som drabbar flera individer i många länder. Hepatit är ett gemensamt namn för en smittsam leverinflammation och den sjukdomen orsakas av ett virus som angriper levercellerna. Hepatit A, B och C är de huvudsakliga och vanligast typer av hepatit. Dessa tre typer av största oro på grund av bördan av sjukdom och död de orsakar och potentialen för utbrott och epidemiska spridningen. I synnerhet typ B och C leder till kronisk sjukdom i hundratals miljoner människor och tillsammans är den vanligaste orsaken till skrumplever och cancer.
Hepatit A är en leversjukdom orsakad av hepatit A virus. Viruset är främst sprids när en icke infekterade och ovaccinerade individ intar mat eller vatten som är förorenat med avföring från en smittad person. Sjukdomen är nära förknippad med osäkra vatten, otillräcklig sanitet och dålig personlig hygien. Sjukdomen kan även sprid genom förorenade livsmedel till exempel grönsaker som vattnats med avloppsvatten och det drabbar endast människan, enligt Urban Gillå (Medicin 1, 2012). Dessutom hepatit A är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen . Viruset kan också spridas genom nära fysisk kontakt med en smittsam person till exempel i familjen, i barns förskola eller på arbetsplats. Med upprepning varje år anmäls ungefär hundra fall i Sverige och de som smittas är framför allt människor med utländsk bakgrund som besökts sina hemländer och därtill även utlandsresenärer. (L. Kantström, Folkhälsokunskap, 2009)
Symtom på hepatit A skiftar från mild till svår, och kan omfatta feber, sjukdomskänsla, aptitlöshet, diarré, illamående, magbesvär, mörkfärgad urin samt gulsot gulfärgning av hud och ögonvitor. Inte alla som är infekterad kommer att ha alla symptom. Vuxna har tecken och symtom på sjukdom oftare än barn, och svårighetsgraden av sjukdom och dödlighet ökningar i de äldre åldersgrupperna. Infekterade barn under sex års ålder brukar inte uppleva märkbara symptom, och endast tio procent ökar gulsot. Bland äldre barn och vuxna, infektion orsakar oftast svårare symtom, med gulsot förekommer hos... Köp tillgång för att läsa mer

Hepatit | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.