Fornsvenska | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 2
  • 551
  • PDF

Fornsvenska | Sammanfattning

En enkel sammanfattning som handlar fornsvenska, vad som kännetecknar den och hur den uppkom, samt hur utvecklingen av språket har sett ut fram till dagens svenska språk.

Innehåll

- Fornsvenska
- Källor

Utdrag

Klassisk fornsvenska eller äldre fornsvenska var den fornsvenska som talades 1225-1375. Detta kom att ändras när den yngre fornsvenskan inleddes under perioden omkring 1375–1526.
Kulturella strömningar var väldigt vanligt under den här perioden, kristendomen fick ett väldigt stort inflytande här. Allt från mat till skrift. Det var även här latinskriften kom. Under ett par hundra år samexisterade den med runorna, men stödet för latinskriften var mycket större med tanke på att den kom ifrån kyrkorna och kungahuset mm. Detta var något som formade fornsvenskan och gjorde det till det språket det var.

Det som utmärkte fornsvenskan var den mycket märkliga grammatiken, något man kanske märkte i den äldre svenskan rent generellt är att det var inte... Köp tillgång för att läsa mer

Fornsvenska | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.