Från forntid till upplysningen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Historia 1b
 • B
 • 6
 • 3166
 • PDF

Från forntid till upplysningen | Sammanfattning

En sammanfattning som redogör för vad som kännetecknade de respektive historiska perioderna från forntid till upplysningstid. Här utreds de olika epokernas styre, samhälle och utveckling.

Lärarens kommentar

Bra och överskådlig.

Elevens kommentar

Djupare diskussion, källförteckning i text.

Innehåll

Forntidens flodkulturer
Det antika Grekland
Romarriket
Medeltiden

Renässansen
Upplysningen
Diskussion/Sammanfattning
-Källor

Utdrag

Från att predikningar i kyrkan tidigare hade hållits på latin, som väldigt få människor talade, så började man nu hålla predikningar på det talade språket i landet, så att alla kunde förstå. Även biblar översattes och på så sätt utvecklades det tyska språket. Det var inte bara Tyskland och England som gillade Luther idéer utan också flera andra nordiska länder valde att separera kyrkan ifrån staten. Från att ha stått över staten så stod nu... Köp tillgång för att läsa mer

Från forntid till upplysningen | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra skrivet, och det var till nytta.