Forntid till upplysningstid | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • VG
 • 18
 • 6738
 • PDF

Forntid till upplysningstid | Frågor och svar

Frågor och svar som redogör för flera olika historiska händelser och perspektiv från forntid till upplysningstid.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Svep genom historien

1. Vad har gjort att vår hjärnas kapacitet utvecklats så mycket under forntiden? Hur levde vi under våra första 100 000 år?
2. Vilka för och nackdelar innebar övergången till jordbruk för ca. 10 000 år sedan? Varför tror du att övergången till ett jordbrukssamhälle ägde rum?
3. Var och när uppstod de första högkulturerna? Vad menas med en högkultur?
4. Egna reflektioner: Hur påverkas vi idag av denna tid?
5. Egen fördjupning
6. När börjar och slutar Antiken (enligt häftet?) Varför?
7. Ge exempel på viktiga händelser och personer under denna tid.
Viktiga personer:
• Homeros
• Alexander den store
• Julius Caesar
• Grekiska filosofer
• Kriget mellan Sparta och Athene
8. Ge exempel på hur vi idag påverkats av antiken. Använd egna ord och exempel från både fenicisk, grekisk och romersk tid.
9. Egen reflektion: Hur kunde romarriket bli så stort och mäktigt? Hur kan man förklara att riket gick under?
10. När börjar och slutar Medeltiden? Varför?
11. Varför har epoken fått just namnet "Medeltid"?
12. A. Hur stort blev det arabiska väldet och vilken viktig historisk roll spelade detta?
12. B. Vart gick vikingarnas färder och hur påverkade de historien?
13. Vilka är motiven till att dela in epoken i
A. Äldre medeltid(när?)
B. Högmedeltid(när?)
C. Senmedeltid(när) – förklara och ge exempel på skillnader mellan dessa tidsepoker
15. Vilka är de utmärkande dragen för "feodalismen" som politiskt (=styrelse- och maktförhållanden), ekonomiskt (=försörjning och fördelning) och socialt system(=människors relationer)?
16. Egna reflektioner: Hur påverkas vi idag av denna tid? Bra och dåligt?
17. I Sverige börjar den egentliga medeltiden först på 1000-talet. Varför då? När uppstod egentligen ”Sverige” enligt dig? Motivera!
18. På vilka sätt skiljde sig den svenska "feodalismen" från den på kontinenten?
19. Från 1500- och 1600-talen talar man om "den nya tiden" i stället för
"medeltid". Ge exempel på de stora förändringar som äger rum under denna tid:
Upptäckter och handel:
20. Vilka skillnader finns mellan Östeuropa och Västeuropa på denna tid?
21. Egna reflektioner.
A) Vilka kan orsakerna vara till att Europeerna var så framgångsrika.
B) Hur påverkas vi idag av denna tid? Bra och dåliga?
22. Vilka stora förändringar skedde i Sverige under denna tid inrikespolitiskt och utrikespolitiskt? Orsaker och konsekvenser?
23 + 25 + 26
Under 1700-talet och 1800-talets början talar man om revolutionernas tid. Vad är upplysningen? Vilka revolutioner ägde rum under denna tid? Vad innebar dessa revolutioner på tankens, vetenskapens, politikens och ekonomins område? Ge exempel på viktiga händelser/personer under denna tid. Egna reflektioner: Hur påverkas vi idag av det som hände under denna tid? Bra och dåligt?
• Påverkats av denhär perioden:
• Hur påverkades Sverige av dessa händelser i vår omvärld? Vilka viktiga förändringar ägde rum inrikes- och utrikespolitiskt?

Utdrag

1520 – talet så lyckas Gustav Vasa frigöra Sverige från den danska dominansen och Sverige blir ett enat rike. Gustav Vasa utnyttjade tillfället och byggde upp en stark centralmakt trots motstånd ifrån befolkningen. Han tog över Kyrkans rikedomar och kungamakten stärktes extra.
Inrikes så var Sverige under stormaktstiden en mycket stark centralmakt och både adeln och kungen gjorde stora... Köp tillgång för att läsa mer

Forntid till upplysningstid | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra skrivet! hjälpte mig faktiskt.