Forntiden, antiken och medeltiden | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Historia 1b
 • A
 • 6
 • 4004
 • PDF

Frågor och svar: Forntiden, antiken och medeltiden | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor och svar som behandlar händelser och viktiga personer under forntiden, antiken och medeltiden. Bland annat tas utvecklingen av demokratin, kungamakten under medeltiden och vikingatågen upp.

Innehåll

Historiska förändringsprocesser, händelser och personer

1. Hur styrdes Athen under 400 talet f.kr? Vilka var bristerna med den athenska demokratin utifrån vår tids synsätt?
2. Det finns olika förklaringar till varför Romarriket faller. Vilka är dessa? Vilken tycker du är mest trolig och varför?
3. Hur utvecklas kungamakten under medeltiden och vad är orsakerna till att kungens makt förändras?
4. Beskriv hur kyrkans makt ökar under medeltiden. Varför kunde den göra det? Beskriv på vilket sätt detta visar sig i det medeltida samhället.
5. Varför startar vikingatågen? Varför slutar de?
6. Vilka var argumenten för och emot Kalmarunionen? Vilka grupper stödde de respektive sidorna.

Personers betydelse och hur historia påverkar oss idag

7. Vilken betydelse har kejsar Augustus för Romarrikets utveckling? Motivera ditt svar.
8. Vilken betydelse har Birger Jarl för den politiska utvecklingen i Sverige?
9. Ge exempel på hur några av de händelser eller företeelser från Forntiden, Antiken eller Medeltiden du nu har läst om fortfarande påverkar oss idag. Vilken betydelse tror du dessa företeelser kommer att ha i framtiden?

Historieanvändning

10. Försök redogöra för hur samhällen eller personer idag använder händelser eller personer från Forntiden, Antiken eller Medeltiden. Har dessa använts olika? Vilken betydelse har dessa historiska händelser för nutida skeenden och händelser.

Utdrag

Demokratin i Grekland utvecklades i flera steg som berodde på olika händelser i olika perioder. Efter att Mykenes rike rasades (runt åren 1200 f.kr) av det som tros vara en kombination av Dorerna som kom från norr och strömmade in över fastlandet och den egeiska övärlden, jordbävningar, dåligt odling eller inbördeskrig blev början av den ”Mörka perioden i antiken” där konsten och skrivkonsten drog tillbaka.
Under den här mörk period uppstod olika stadsstater som hade gemensamt språk, religion och idrottstävlingar som gav... Köp tillgång för att läsa mer

Forntiden, antiken och medeltiden | Instuderingsfrågor

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-25
  Det var så nyanserad och hjälpte mig mycket med uppgiften jag hade. Alla frågor var jätte bra beskrivet . Ingeting saknas, allt är på plats:)
 • 2015-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  super bra arbete. DU har hjälpt mig jätte mkt
 • 2017-10-21
  Skriven av Studerande på Termin 6
  det är jätte braaaaaa
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lyfter fram både för och nackdelar.