Forntiden: Egypten och Mesopotamien | Jämförande analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 7
  • 2610
  • PDF

Jämförelse: Forntiden: Egypten och Mesopotamien | Jämförande analys

En utförlig jämförande analys mellan forntida Egypten och Mesopotamien som ser på kulturerna ur ett marknadsperspektiv. Eleven diskuterar respektive kulturs förutsättningar att lyckas med att bli framgångsrikt och hur deras geografi påverkade handeln och samhällsutvecklingen.

Innehåll

Forntiden - uppgift

- Inledning
- Källdiskussion
- Resultat
- Slutdiskussion
- Källförteckning

Utdrag

Ni som läser ekonomi ska se på ekonomiska frågor.
Det ni ska göra är att välja två av högkulturerna som jag talade om under föreläsningen. Ni ska välja ut någon del som ni väljer att berätta om och jämföra. För er som går ekonomi kan det vara att se på handel eller hantverk.

Inledning
Jag har valt att berätta om högkulturen i Egypten vid Nilen och högkulturen mellan floderna Eufrat och Tigris. Anledningen till mitt val var främst för att skriftspråket uppstod ungefär samtidigt i de båda kulturerna, omkring 5000 år sedan. Skriftspråket kom att användas mycket inom handeln och var en stor förutsättning för tillväxten och kommunikationen mellan länderna. Jag tyckte det skulle vara intressant och se hur kilskriften samt hieroglyferna påverkade respektive högkultur som hade relativt lika förutsättningar att utvecklas inom handeln. De två flodkulturerna låg också väldigt nära geografiskt, men förhållanden var helt annorlunda. Hur påverkade det handel och samhällsutvecklingen?... Köp tillgång för att läsa mer

Forntiden: Egypten och Mesopotamien | Jämförande analys

[0]
Inga användarrecensioner än.