Forntiden | Jägare, Jordbrukare, Flodkulturer

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Hantverksprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 495
 • PDF

Forntiden | Jägare, Jordbrukare, Flodkulturer

Frågor med korta svar kring forntiden, med fokus på tiden då människan gick från jägare till jordbrukare samt var och när de första civilisationerna (flodkulturerna) uppstod. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Hur gick det till när människan övergick från att vara jägare till att bli jordbrukare? När och var hände detta först?
- På vad sätt var livet i jordbrukssamhället hårdare än livet i jägarsamhället?
- Var och när uppstod de första civilisationerna, de s.k flodkulturerna? Varför just på dessa platser?
- Peka på några gamla viktiga inslag i den Egyptiska kulturen?

Utdrag

"Hur gick det till när människan övergick från att vara jägare till att bli jordbrukare? När och var hände detta först?

Svar: För ca. 10 000 år sedan lärde sig människan att odla och på så sätt bli bofasta.
Det beror på ett antal anledningar, bl.a befolkningsökningen, klimat och miljöförändringar vid istidens slut. De förändringar tvingade alltså människorna till att få fram en effektivare livsmedelsproduktion. Övergången från det att människorna var jägare och samlare till att de blev jordbrukare kallas för ”den neolitiska revolutionen”. Däremot så övergav man inte jakt, fiske och samlandet helt och hållet utan man gjorde det parallellt med jordbruket."... Köp tillgång för att läsa mer

Forntiden | Jägare, Jordbrukare, Flodkulturer

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jätte bra o bra o läs