Forrest Gump | Psykologisk analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • B
 • 16
 • 7020
 • PDF

Forrest Gump | Psykologisk analys

En psykologisk analys där eleven tar utgångspunkt i filmen Forrest Gump av Robert Zemeckis. Eleven analyserar olika scener utifrån olika psykologiska perspektiv.

Innehåll

Beskrivning av Forrest Gump
Psykodynamiska perspektivet
Behaviorismen – inlärningspsykologi
Humanistiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Analys
Analys 2
Källor

Utdrag

Beskrivning av Forrest Gump:

Jag har kollat på filmen Forrest Gump som handlar om en man vid precis samma namn – Forrest Gump. Man får följa Forrest redan från det att han är sju år och får efter det se olika inslag och händelser i hans liv. Han är en pojke med ganska lågt IQ och med ett, som vissa skulle anse, ganska speciellt beteende. Han trivs med det han har och riktar in sig på det som var väldigt viktigt för honom, t.ex. hans mamma, Jenny och hans hem. Under stor del av sitt liv har han en stöttande mamma som finns där för honom hela tiden. Hans uppväxt verkade han själv trivas med. Han hade en kompis, Jenny, men blev även mobbad ibland. Detta var däremot inget som han själv verkade se så mycket problem i. Forrest som person ser väldigt sällan problem i saker. Istället lägger han sin energi på det bra i livet, det han trivs med. Detta fortsatte sedan genom hans liv som vi får följa.

Psykodynamiska perspektivet:

Det psykodynamiska perspektivet har som en grundare som hette Sigmund Freud. Han hittade nu en helt ny terapimetod, ett sätt att bota patienter på, men också en helt ny teori om människan rent psykiskt. Denna teori kallas för psykoanalysen.(Lundgren,2007:116) Psykoanalysen innebär att man tror att en individs handlingar, beteende, problem o.s.v. uppstår p.g.a. tidigare erfarenheter och händelser i livet.(Aroseus 2013) Enligt psykoanalysen består vår personlighet av tre olika delar – detet, jaget och överjaget. Detet är en del som är omedveten.(Lundgren 2007:122) Det man kan se är det medvetna. Det man kan ta reda på är det förmedvetna, man kan bli medveten om. Det omedvetna är sådant som man inte vet någonting om, men man kan bli medveten om det vid upplevelse. (Lektionsanteckningar). Att känslor, tankar, beteende o.s.v. styrs av det omedvetna, och även att vi inte kan styra över vår egen vilja p.g.a. detta kallas för determinism. (Lundgren 2007:116)
Inom detet ingår något som kallas för en livsdrift, men dit hör också en dödsdrift. Dessa drifter är också omedvetna. Dödsdriften är ett slags aggressivt beteende och dessa två drifter är något som kan avgöra mycket av våra beteenden. Libido är som sagt en livsdrift och detta resulterar att man vill överleva och ha det så bra som möjligt just nu, att uppnå njutning, men det innebär också att man vill fortplanta sig, alltså en sexuell drift. (Lundgren 2007:122)
För Forrest tycker inte jag att det verkar finnas en speciellt stark sexuell drift. När han upplever eller får chansen till att uppleva något sexuellt i livet reagerar han inte på samma sätt som de flesta andra skulle gjort. När Jenny lät Forrest ta på hennes bröst i filmen kollade han bort. Det syns aldrig heller i filmen att han är intresserad av sex på något sätt. Därför verkar inte libido lika stark på Forrest som på andra personer.
Den andra delen av vår personlighet är jaget. Jaget innebär att en person inser och lär sig att avstå från olika saker. Personen kan lära sig vad man kan och inte kan göra, och kan lagra kunskap. Man ska alltså förstå att man inte alltid kan få det som man vill ha utan att man kan behöva vänta eller göra andra val. När man låter det vänta väntar man på att det man vill uppnå ska ske när det är möjligt. Det kallas realitetsprincipen. Det handlar alltså om en förståelse för hur man ska leva och anpassa sig till sin omvärld. (Lundgren 2007:122f)
Forrest är en person som ofta gör precis som han vill, men samtidigt som han gör detta har han fortfarande förståelse för att man inte alltid kan få det man vill ha. Han förstår att han kommer behöva vänta eller aldrig få vissa saker. T.ex. gav han aldrig upp när det gäller hans kärlek till Jenny, han fortsatte tänka på henne, skriva brev till henne o.s.v. Däremot hade han fortfarande en förståelse för att det inte var säkert att hon någonsin skulle bli hans. Han har tålamodet till att vänta på henne och släpper inte taget om henne, även om han förstår att han måste anpassa sig till henne och att han kanske måste vänta ett långt tag.
Den sista delen av våra tre personligheter är överjaget. Det finns både i det medvetna och det omedvetna i vårat psyke. Överjaget strävar efter våra i ... Köp tillgång för att läsa mer

Forrest Gump | Psykologisk analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välskriven och har många bra synpunkter!

Material relaterade till Forrest Gump | Psykologisk analys.