Fosforsyra i Coca-Cola | Titrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 4
 • 818
 • PDF

Fosforsyra i Coca-Cola | Titrering | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att ta reda på hur mycket fosforsyra Coca-Cola innehåller. Detta görs genom att bestämma dryckens ungefärliga halt löst koldioxid med hjälp av syrabastitrering.

Innehåll

Bestämning av koncentration fosforsyra i Coca-cola

- Sammanfattning
- Inledning
- Utförande
- Primärvärden
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Utförande
Utrustningen som behövdes för laborationen var: bägare 250 cm³, mätglas 50 cm³, byrett 25 cm³, stativ med byretthållare, magnetomrörare med magnet och en pH-meter, datorprogrammet TI-Nspire.
De kemikalier som behövdes var: 25 ml natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,100 mol/dm³, 50 ml Coca-Cola, buffertlösning med pH 4 respektive pH 7.

Datorprogrammet TI-Nspire används för att mäta pH, datorn kopplades upp till pH-metern. Först kalibrerades pH-metern enligt separat instruktion. Därefter mättes 50 ml Coca-cola upp i mätglaset och tillfördes till titrerbägaren. Titrerbägaren sattes sedan på omröraren där en magnet lades i bägaren. Byretten fylldes med natriumhydroxidlösning exakt till nollstrecket och monterades sedan upp i stativet över titrererbägaren. PH-elektroden monterades i ett stativ som ställdes bredvid magnetomröraren och pH-metern fördes ner i bägaren med coca-colas så att elektroden var helt i lösningen under experimentet. Magnetomröraren sattes och titreringen startades och gjordes enligt följande påfyllnad av natriumhydroxid:

0,5 cm3 pH 3,5
0,2 cm3 3,5 < pH < 5,0
0,5 cm3 5,0 < pH < 7,5
0,2 cm3 7,5 < pH < 9,0
0,5 cm3 9,0 < pH < 10

Efter varje tillförning av natriumhydroxid antecknades den tillsatta volymen in i programmet på datorn som pH-metern var kopplad till. Titreringen pågick tills lösningen översteg pH 10. Den titrerade lösningen hälldes sedan ut i vasken. I TI-Nspire skapades en grafen utifrån värdena... Köp tillgång för att läsa mer

Fosforsyra i Coca-Cola | Titrering | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-03
  Skriven av Studerande på Termin 12
  Helt okej text! Diskussionen kunde dock varit betydligt längre och mer välutvecklad. Men man förstår absolut sammanhanget och resultaten när man läser rapporten som en person som inte gjort labben, vilket är ett plus.
 • 2016-11-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tycker det var en tydlig uppställning som hjälpte mig med min labbrapport!
 • 2016-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jättebra! kanske saknade lite beräkningar men tack!
 • 2016-01-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra, men skulle gärna ha haft beräkningar för pKa.