Fossila bränslen | Kol | Naturgas | Olja | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 12
 • 3759
 • PDF

Fossila bränslen | Kol | Naturgas | Olja | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om fossila bränslen med fokus på kol, naturgas och olja. Eleverna undersöker hur de här bränslena fungerar, hur användandet påverkar omgivningen samt vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda de här konsekvenserna. Arbetet utgår från följande frågeställningar:

1. Var kommer fossila bränslen och hur utvinner man dem idag?
2. Hur påverkar fossila bränslen omgivningen?
3. Vilka åtgärder finns det åt konsekvenserna?

Lärarens kommentar

Väldigt bra och detaljerat, bra frågeställningar som gav ett intryck på ämnet.

Elevens kommentar

Man kan alltid välja fler eller färre frågeställningar.

Innehåll

Fossila bränslen; kol, olja och naturgas

Sida 1. Inledning. – Bakgrund -Syfte och mål -Frågeställningar -Metod och material

S. 2-3 ”Var kommer fossila bränslen ifrån och hur utvinner man dem idag?”
S. 4-5 ”Hur påverkas fossila bränslen omgivningen?”
S. 6-7 ”Vilka åtgärder finns det åt konsekvenserna?”

Sida 8. Slutsats

Sida 9. Diskussion

Sida 10. Sammanfattning och Källförteckning

Utdrag

Inledning
Bakgrund
Man har ofta hört om hur dagens olika energikällor både har positiva konsekvenser men även många negativa. Dessa konsekvenser påverkar både miljön och ekosystemen på olika sätt. En stor del av människans utsläpp av koldioxid kommer från förbränningen av fossila bränslen, och det är just det vi ska specificera oss på. Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i berggrunden.

Syfte och mål
Vi har valt att fördjupa oss inom energikällan fossila bränslen, definitionen och dess påverkan på vår miljö samt ekosystem. Vi ska även redovisa lösningar till detta aktuella problem och vad vi konsumenter bör göra åt saken. Vi ska använda oss utav tre olika frågeställningar med kategorin fossila bränsle som fokus för att skapa en både övergripande och fördjupad förståelse... Köp tillgång för att läsa mer

Fossila bränslen | Kol | Naturgas | Olja | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Underbar uppgift XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  dfghggjghjvgvgrfyfffdvcdj jj