Fosterdiagnostik | Downs Syndrom | Argument

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Svenska A
  • D
  • 3
  • 762
  • PDF

Diskuterande Text: Fosterdiagnostik | Downs Syndrom | Argument

En diskuterande text kring fosterdiagnostik, där eleven presenterar argument både för och emot dess praktiserande. Fokus ligger bland annat på huruvida det kan anses etiskt försvarbart att "välja bort" ett barn bara för att man fått reda på att det har Downs syndrom genom fosterdiagnostik. Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

Kan förbättras genom att presentera fler motargument och bättre formuleringar.

Utdrag

"Fosterdiagnostik är i princip ett test för att hitta kromosom förändringar alltså Downs syndrom, och i de allra flesta fall där man hitta förändringar slutar det i abort. I Sverige riktades till en början testet till de äldre kvinnorna, för ju äldre man blir ju mer ökar risken för att föda ett barn med diagnosen Downs syndrom och de flesta är något äldre än vad man var förr vilket gör att fosterdiagnostik riktas sig mot fler. Idag har de flesta barnen som har Downs syndrom inte genomgått en fosterdiagnostik då de låg i magen. Vilket tyder på att om man får välja så är det väldigt få som behåller sitt barn om kromosom förändringar upptäcks.

Man kan se frågan om fosterdiagnostik i olika vinklar, mänskliga rättigheter är något jag tror man bör lägga tyngd på. För man bör veta att det är ingen vanlig abort man gör när man tar en tablett och kroppen avvisar det lilla fostret utan vid den är tidpunkten då fosterdiagnostik ska vara möjligt har mamman börjat känna barnet och fått en relation till det. Som ni förstår är barnet större än det som normalt accepteras vid aborter och man måste sätta igång förlossningen, mamman i fråga måste alltså föda ut fostret."... Köp tillgång för att läsa mer

Fosterdiagnostik | Downs Syndrom | Argument

[0]
Inga användarrecensioner än.