Fosterdiagnostik - metoder | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 917
  • PDF

Fosterdiagnostik - metoder | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven kort redogör för vad fosterdiagnostik är, samt de fyra vanligaste metoderna som man använder sig av i den svenska sjukvården. Eleven argumenterar även utifrån ett medicinsk perspektiv för den metod hon anser vara den bästa, i tillägg till en kort redogörelse för de olika etiska aspekterna som fosterdiagnostik berör.

Bemärk vänligen att källhänvisning saknas.

Innehåll

Fosterdiagnostik

- Fosterdiagnostikens 4 metoder
-- Ultraljud
-- Fostervattenprov
-- Cellprov direkt från moderkakan
-- KUB-test

Utdrag

"Alla upptäckter som man kan upptäcka genom fostervattenprov, kan man även upptäcka genom cellprov, men man kan dessutom få reda på om fostret bär på en sjukdomsalstrande gen. Moderkaksprov kan göras redan i 10:e veckan och därmed..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fosterdiagnostik - metoder | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-06-24
    Inte så hjälpsamt, då det var alldeles för lite information, för basic för att kunna inspirera.