Fosterdiagnostik | För- och nackdelar | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 351
 • PDF

Fosterdiagnostik | För- och nackdelar | Sammanfattning

En sammanfattning som kort redogör för diverse för-och nackdelar med användandet av fosterdiagnostik, med utgångspunk i kvinnors livskvalitet och hälsa, samt etik och sjukdomsrisker.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Hur man ställer sig inför olika besked och valmöjligheter vid fosterdiagnostik är svåra frågor som man kan behöva fundera på under en lång tid. Det är bra att ha tänkt igenom vad man vill göra om provet skulle visa att fostret har någon sjukdom eller skada, eftersom man då kan ställas inför ett svårt val mellan att avsluta eller... Köp tillgång för att läsa mer

Fosterdiagnostik | För- och nackdelar | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra reflekterat.........................