Fosterdiagnostik | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • VG
  • 1
  • 438
  • PDF

Fosterdiagnostik | Sammanfattning

En sammanfattning om fosterdiagnostik som berättar om de olika metoder som finns för att diagnosticera fostret, samt metodernas risker och fördelar.

Notera att källor delvis saknas.

Lärarens kommentar

Grundligt beskriven och bra slutsatser.

Utdrag

Fostervattenprov erbjudas kvinnor med en ökad risk för kromosomavvikelser.
Det sker om ett KUB-test visat förhöjd risk eller om kvinnan tidigare fött barn med kromosomförändringar. Fostervattenprov erbjuds även om det finns genetiska skador/sjukdomar i nära släkt. Provet bygger på en analys av fostrets celler som avsöndrats i fostervattnet och gör det säkert att fastställa om fostret lider av... Köp tillgång för att läsa mer

Fosterdiagnostik | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-06-24
    Hjälpte inte så mycket.