Fotosyntes och Cellandning | Likheter och Skillnader

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • A
 • 3
 • 644
 • PDF

Jämförelse: Fotosyntes och Cellandning | Likheter och Skillnader

Eleven har skrivit en kortare jämförelse av fotosyntes och cellandning. I uppgiften beskrivs bland annat förhållandet mellan de två processerna, samt deras likheter och skillnader.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra, skulle eventuellt kunna göras ännu mer kortfattad (så den fungerar mer som en sammanfattning).

Innehåll

Jämför och analysera likheter och skillnader mellan fotosyntes och cellandning:
- Varför sker processerna?
- Var sker processerna?
- Hur sker processerna?
- Tabell: likheter och skillnader

Utdrag

Om man tittar på cellandningens respektive fotosyntesens summaformler, inser man snabbt att dessa två processer bör innefatta ett flertal likheter. Med detta sagt ser man ändå att de inte är identiska, snarare varandras motsatser.
Summaformel cellandning: Kolhydrater + syre  koldioxid + vatten + energi
Summaformel fotosyntes: Vatten + koldioxid + solenergi  kolhydrater + syre

Varför sker processerna?

Både cellandning och fotosyntes är på sitt eget sätt absolut nödvändiga för liv på jorden. Fotosyntesen tillåter växter att lagra solens energi som sockermolekyler. Detta är såklart nödvändigt eftersom det sockret används till att ge samtliga organismer energi. Cellandningen är istället processen då organismer utnyttjar sockrets lagrade energi till olika processer och reaktioner... Köp tillgång för att läsa mer

Fotosyntes och Cellandning | Likheter och Skillnader

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-16
  mycket bra uppsats.Hjälpte mej mycket i mitt arbete i min kurs i naturkunskap.Alla delar i uppsatsen behövde jag.Tycker inget saknas..är bara glad o tacksam sånna här sidor finns
 • 2014-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var bra skrivet med bra fakta som hjälpte mig med min uppsats, det var lättläst men ändå professionellt skrivet. Kunde varit mer källkritik
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ben är okey aaa okey
 • 2015-04-02
  bra och utförlig rapport