Fotosyntes, Liv, Svamp och Celler | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • C
 • 2
 • 1155
 • PDF

Fotosyntes, Liv, Svamp och Celler | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor till Naturkunskap A, där eleven svarar på frågor kring fotosyntes, liv, svampar och cellens uppbyggnad. Se frågorna som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Grunderna sitter (och lite till!). Vid mer argumentation och diskussion kring frågorna skulle betyget höjts.

Innehåll

1. Redogör för fotosyntesen.
2. Nämn de egenskaper som utmärker levande varelser – vad kännetecknar liv? Kan du hitta något exempel där gränsen mellan liv och icke-liv är svår att se? Motivera dina svar.
3. Beskriv vad som kännetecknar en svamp. Ta med hur den är uppbyggd, hur den livnär sig etc.
4. Jämför en växtcell med en djurcell och beskriv skillnader och likheter.

Utdrag

"Fråga: 2.) Nämn de egenskaper som utmärker levande varelser – vad kännetecknar liv? Kan du hitta något exempel där gränsen mellan liv och icke-liv är svår att se? Motivera dina svar.

Svar från studerande:
Att avgöra om vad som är liv och inte är svårare än vad många tror. Ändå vet man att en sten saknar liv medans en katt är levande. Man kulle kunna tro att man kan sätta "liv-stämpeln" på att allt som kan föröka sig också är levande, men redan där är det fel (exempel kommer senare i texten).

Det finns ett antal krav eller egenskaper som ska vara uppfyllda för att få räknas som liv (alla dem behöver dock inte vara uppfyllda).

Vi kan börja med alla levande organimser måste vara uppbygda och bestå av ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fotosyntes, Liv, Svamp och Celler | Instuderingsfrågor

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-16
  Allt som behövs....Bra och kort beskrivning
 • 2015-06-02
  Du har fått med väldigt bra fakta
 • 2016-02-11
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Mycket bra jobbat!!!
 • 2015-12-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...............................