Fotosyntes | Olika växters odlingskapacitet | Labbarapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 6
  • 1339
  • PDF

Labbrapport: Fotosyntes | Olika växters odlingskapacitet | Labbarapport

En labbrapport om fotosyntes, som avser att undersöka olika växters odlingskapacitet under följande förutsättningar:

- Om en växt kunde gro och växa i mörker
- Om en växt kan hitta ljus strimmor
- Om äpplen är kapabla att snabba på en odling att gro och växa
- Om man kan lura en växt var upp och ner finns

Innehåll

Labbrapport

- Inledning
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Källor

Utdrag

Metod:

Börja laborationen med att förberedda fem plastmuggar som signeras med gruppnamnet. Sedan fortsätt laboration med att fylla alla fem plastmuggarna med vermakulit och vatten tills vermakulitet är genomblöt. Sedan starta med den första undersökningen.

Utförande:

Odlingsmugg 1. Uppgiften är att reda ut om en växt kan gro och växa i mörker. Strö på cirka 10 smörgåskrassefrön i första odlingsmuggen. Sedan ställ denna mugg i mörker alltså i helt ljus fri plats.

Odlingsmugg 2. Uppgiften är att reda ut om en växt kan hitta en strimma ljus. Plantera försiktigt 1 cm under ytan en ärta med grodd. Därefter placera en blompinne i muggen sedan skär ett litet hål uppe i ena hörnet på katronglådan som finns framför vid dasken och sedan ställ muggen i lådan.

Odlingsmugg 3-4. Uppgiften är att ta reda på om äpplen kan snabba på en odling att gro och växa. Så kattgräs i två odlingsmuggar. Lägg cirka 5 frön i varje en av muggarna. Det behövs 2 muggar för den ena muggen ska vara i närheten med äpplen och den andra utan. Plastmugg nummer 3 ställs med äpplena. Plastmugg nummer 4 utan äpplena. Detta gjordes för sedan se skillnaden.

Odlingsmugg 5. Uppgiften är att undersöka ifall det går att lura en växt var rakt ner och rakt upp finns. Lägg in en vitlöksklyfta på sidan om muggen och sedan placera en klyfta upp och ner. Denna mugg skulle stå i ljuset.

- Tillsammans med gruppen vid varje bord skulle man fylla ett litet glas med vermakulit sedan tilläga två kattgräsfrön i glaset och sedan ställa glaset på kanten på en snurrande skivspelare... Köp tillgång för att läsa mer

Fotosyntes | Olika växters odlingskapacitet | Labbarapport

[0]
Inga användarrecensioner än.