Fotosyntesen: Vilka faktorer påverkar? | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • C
 • 6
 • 1162
 • PDF

Fotosyntesen: Vilka faktorer påverkar? | Labbrapport

En labbrapport med syfte att undersöka hur olika faktorer påverkar fotosyntesen, med fokus på ljusmängd samt ljusets våglängd. Detta görs genom två försök där vattenpest utsätts för olika ljusförhållanden.

Innehåll

Vilka faktorer påverkar fotosyntesen?

- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

4. Materiel:

vattenpest (ca 10 cm)
En ofärgad lampa, 60 W
En blå, röd och en grön plastficka
En avlång plastskål och en hink
Diskmedel (2 droppar)
Bikarbonat (0,8 ml)
Måttband
Termometer

5. Utförande

Försök 1:
Först fylldes hinken med 4l vatten och fick stå över natten så vattnet blev till rumstemperatur. Nästa dag fylldes en avlång plastskål med samma vatten tills den var full. 0,8ml bikarbonat hälldes i samt 2 droppar diskmedel och det rördes om. En vattenpest växt på ca 10 cm skars av med ett snitt och ett gem sattes i nedre delen som tyngd och lades i vattnet. En termometer sattes fast med hjälp av en sugpropp inne i plastskålen så det lätt gick att läsa av temperaturen i vattnet. Plastskålen lades på golvet i ett mörkt rum med ett måttband framför sig och en skrivbordslampa redo med en 60W glödlampa. Först lystes lampan på 10cm avstånd i 3 minuter för att låta växten vänja sig. Sedan lystes den igen på 10 cm avstånd i 3 minuter då antal bubblor och temperatur antecknades. Nästa steg var 20cm i 3 minuter där antal bubblor och temperatur antecknades. Detta gjordes på 30cm, 40cm, 50cm, 60cm och 70cm avstånd.

Försök 2:
Den avlånga plasthinken tömdes på allt från försök 1 och fylldes med nytt vatten från hinken som stått över natten. 0,8 ml bikarbonat samt 2 droppar diskmedel hälldes i och rördes om samt termometern sattes på plats. En ny vattenpest på ca 10cm skars av med ett snitt och ett gem sattes fast som tyngd. Åter placerades plasthinken i det mörka rummet med ett måttband framför sig och skrivbordslampan redo att lysa på 10cm avstånd. Denna gång togs den blåa plastfickan fram och hölls fast framför skärmen på lampan så ljuset ändrades till blått. För att låta växten vänja sig lystes det blåa ljuset i 3 minuter utan att några anteckningar togs. Sedan lystes det igen med blått ljus i 3 minuter på 10cm avstånd och antal bubblor samt temperatur antecknades.
Samma procedur upprepades med rött ljus och grönt ljus... Köp tillgång för att läsa mer

Fotosyntesen: Vilka faktorer påverkar? | Labbrapport

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2017-06-04
  Tack för hjälpen! Mycket bra och utförlig labbrapport, utfört på ett bra sätt.
 • 2016-07-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Stort tack hjälpte mig jätte mycket hur jag skulle börja min laborationsrapport.
 • 2016-12-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra , en stor hjälp för hur man kan börja med sitt labbrapport
 • 2016-06-15
  Jättebra, mycket välskriven.