Fotosyntesen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • MVG
  • 7
  • 1548
  • PDF

Fotosyntesen | Sammanfattning

En utförlig sammanfattning av fotosyntesprocessen. Energiomvandling, enzymernas roll, cellandningen och osmos redogörs för, huvudsakligen i punktform. Arbetet innehåller ett flertal bilder som illustrerar de olika delarna.

Notera att källor saknas.

Innehåll

ATP är en energibärare
Enzymer samordnar
Enzymer är specialiserade
Cellandningen
Cellandningen och ATP
Cellandningens tre delar
Cellandningens reglering
Utan syre – bara glykolys
Mjölksyrajäsning
Cellmembranet
Diffusion av molekyler och joner
Vattnets rörelse genom membranet
Osmosens riktning
Endast vissa ämnen kan passera

Utdrag

För att bilda större molekyler av 2 eller fler mindre molekyler behövs det energi.
o Ex. Fotosyntesen – Där växternas gröna delar fångar in solenergi för att bilda energirika sockermolekyler av de fattiga energifattiga ämnena, koldioxid och vatten.
Kolet i koldioxiden reduceras samtidigt som syret i vattnet oxideras till syrgas, här omvandlas solenergin till kemisk energi. Växten frigör energi i sockermolekylen genom cellandning och använder den frigjorda energin för sina energikrävande processer. Djur använde även cellandning för att utnyttja energin i socker molekylen. Att bryta stora molekyler till mindre utvinner cellen energi. Under cellandningen sönderdelar cellen sockret mha syre till koldioxid och vatten. Syret oxiderar sockret, samtidigt som syret själv reduceras.

ATP är en energibärare
ATP är en energirik molekyl som bildas både i cellandningen och fotosyntesen. Den är även en energitansportör som används inuti cellen. Energi behövs överallt men framförallt när aminosyror fogas ihop till proteiner. ATP är liten och lättrörlig den kan därför transporteras lätt från de ställen där den bildas till de platser där energi behövs.

Enzymer samordnar
Enzymer styr cellens ämnesomsättning. De fungerar som katalyser, dvs att ämnen som underlättar och påskyndar reaktioner utan att själva förbrukas. Det gör aå att användbara molekyler snabbt tas hand för olika behov i cellen.
När ett ämne bildas är det oftast en mängd enzymer som är inblandade. De som samarbetar är i bundna i en bestämd plats i cellen.
o Ex. Fotosyntesens enzymer , som är samlade i kloroplasterna.
Vissa enzymer tillverkar lämpliga pusselbitar, medans andra fogar ihop dem.
Cellen bildar ''pussel''
• Varje bit = organisk molekyl.
• Var för sig är betydelselösa tillsammans skapar dem en enhet.
• Cellpusslet lägger sig själv mha enzymerna.
• Cellen kan bilda enzymer och andra proteiner i cellkärnan.
• Tusentals olika enzymer fogas ihop från aminosyror... Köp tillgång för att läsa mer

Fotosyntesen | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.