Fördelar och nackdelar med FRA-lagen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • B
  • 4
  • 982
  • PDF

Fördelar och nackdelar med FRA-lagen | Utredande text

En utredande text kring FRA-lagen, där eleven undersöker underrättelselagens fördelar och nackdelar. Fokus ligger bland annat på möjligheten att skydda Sverige mot hot, samt kränkningar av den personliga integriteten. Vidare dras även paralleller till filmen "De andras liv" och boken "1984".

Utdrag

År 2009 infördes en lag i Sverige som innebär att man som svensk medborgare kan bli avlyssnad av underrättelsetjänsterna via privata tele- och datakommunikationer Denna lag kallas FRA-lagen. Många som inte är nöjda med detta menar att Sverige som ett demokratiskt samhälle inte bör ha tillgång till medborgarnas kommunikation eftersom det hotar den personliga integriteten. Detta tycker dock inte alla. De som är för FRA-lagen anser att den höjer Sveriges säkerhet och försvar och att det endast finns fördelar med FRA-lagen. Vi kommer att sammanfatta hela FRA-lagen och ge exempel på olika aspekter av den.

Innan man bestämmer sig för att tycka att FRA-lagen är dålig respektive bra, måste man först veta vilka för- och nackdelar det finns med denna lag.
Syftet och fördelarna med FRA-lagen är att öka Sveriges säkerhet och försvar. Med hjälp av avlyssning kan man upptäcka tidiga hot mot Sverige. Många av dagens brottslingar har börjat använda sig av tekniken alltmer, vilket på sätt och vis tvingar Sverige att öka säkerheten via tele- och datakommunikationer för att ta fast brottslingar. Främst för att bekämpa terrorismen. Det är en väl fungerande säkerhetssystem fastän det finns många nackdelar men den. Även om man inte kan framlägga lika många fördelar som... Köp tillgång för att läsa mer

Fördelar och nackdelar med FRA-lagen | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.