Frågor om AquaBounty och CRISPR-Cas9 | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 2
  • 774
  • PDF

Frågor och svar: Frågor om AquaBounty och CRISPR-Cas9 | Biologi

Här hittar du en samling frågor och svar som handlar om AquaBounty Technologies och CRISPR-Cas9. Frågorna relaterar till genmodifikation i syfte att förbättra en matprodukt, i det här fallet lax.

Lärarens kommentar

Inte särskilt djuplodande svar.

Innehåll

1) VARFÖR har företaget Aquabounty skapat denna ”superlax”?
2) Hur bedöms den genmodifierade laxen av FDA?
3) Hur bedöms den genmodifierade laxen av svenska Livsmedelsverket?
4) Hur har företaget gjort för att garantera att inte den genmodifierade laxens nya egenskaper skall spridas till naturligt förekommande lax?
5) Varför behöver denna nya AquAdvantage salmon inte märkas som GMO i USA?
6) Finns det några risker med den nya laxen?
7) Vad är CRISPR-CAS9?
8) Hur funkar CRISPR-CAS9??
9) Vad kan man göra med CRISPR-CAS9??
10) Ge exempel på organismer som modifierats med CRISPR-CAS9
11) Hur kom det sig att Feng Zhang (enligt honom själv!) kom på idén med CRISPR-CAS9?

Utdrag

1. VARFÖR har företaget Aquabounty skapat denna ”superlax”?
Aquabounty har skapat denna s.k. ”superlaxen” för att den överproducerar ett tillväxthormon som gör att fisken växer dubbelt så snabbt som en vanlig atlant lax vilket ni kan se på bild 1. Detta gör att företagen går i vinst.

2. Hur bedöms den genmodifierade laxen av FDA?
FDA anser att den nya laxen är lika bra och säker som vanlig lax, det innebär att de är okej med att man producerar GMO-lax. De har dock ett par villkor till för att man ska få genomföra detta. Bl.a. så är ett av villkoren att äggen måste produceras i Kanada för att sedan transporteras till en anläggning i bergen i Panama. Där ska äggen få kläckas och laxarna växa till sig. Myndigheten har utvärderat detta och dragit en slutsats där man anser att... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor om AquaBounty och CRISPR-Cas9 | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Frågor om AquaBounty och CRISPR-Cas9 | Biologi.