Frågor och svar | Alice Bahs högtidstal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 874
 • PDF

Frågor och svar | Alice Bahs högtidstal

Kortare svar på frågor kring Alice Bahs högtidstal år 2000. Fokus ligger dels på talets innehåll och disposition, och dels talets språk och stil.

Innehåll

ANALYS AV ALICE BAHS HÖGTIDSTAL

Innehåll och disposition
- Vad är syftet med talet?
- Vad är budskapet i talet?
- Är dispositionen av talet väl genomtänkt?
- Hur har talet byggts upp?
- Vem riktar sig talet till?

Språk och stil
- Anpassar Alice Bah sitt språk i talet?
- Används Alice Bah sig av stilfigurer i talet?
- Förekommer det några värdeladdade ord i talet?

Utdrag

• Syftet med detta tal är få fram en typ av gemenskapskänsla från alla de som lyssnar eller ser på talet. Hon vill informera att alla ska tänka till och känna att det hon säger är sant och att det ligger mycket kunskap i det hon säger.
• Budskapet är att de förändringarna som har gjorts i Sverige har fört med sig bra saker som till exempel ett mer mångkulturellt Sverige, bättre tolerans mot homosexualitet m.m. Detta uppfattas närmare i slutet av talet då hon säger ” Men i alla kärleksförhållanden måste man vara beredd på att föremålet för ens kärlek utvecklas och förändras”. Budskapet framgår tydligt eftersom hon talar mycket positivt om förändringarna och sedan talar negativt om de som vill bevara det gamla Sverige genom att använda sig av våld, glåpord och mord.
• Dispositionen är väl genomtänkt då hon inleder med att tala till folket och jämföra kärleken till Sverige kan liknas vid andra kärlekshistorier. I sin bakgrund så pratar hon om hur Sverige var för ett antal år sedan och om de problem som då fanns. Om hur Sverige har genomgått olika förändringar för att slutligen bli det land vi idag lever i. När hon kommit så långt i talet så kommer hennes budskap om de som motsätter sig alla de nya förändringarna och istället vill behålla de gamla sederna... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar | Alice Bahs högtidstal

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  dasöamsdämasäldmaälsdmaälsdmaäldmaklsd
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asd asd aas das dasd asdasd d
 • 2017-03-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt jäkla bra skrivet!