Frågor och svar: Amerikanska revolutionen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 3
  • 1011
  • PDF

Frågor och svar: Amerikanska revolutionen

Frågor och korta sammanfattande svar om den amerikanska revolutionen. Eleven går kort igenom revolutionens orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.

Lärarens kommentar

En väl genomförd text.

Innehåll

Amerikanska revolutionen

1. Hur kommer det sig att amerikanska revolutionen startade?
2. Varför gör kolonierna i Amerika uppror? Vilka är orsakerna till att den amerikanska revolutionen bryter ut? Fanns det några direkta händelser som utlöser revolutionen?
3. Hur såg händelseförloppet ut? Vilka viktiga aktörer/personer är inblandade och vilken betydelse har dem?
4. Vilka blir konsekvenserna av den amerikanska revolutionen?
5. Kan man se någon koppling till USA idag och den amerikanska revolutionen?
- Källor

Utdrag

Kolonierna gör uppror för att de måste betala skatt men de får inte ha någon i parlamentet som bestämmer om vad skattepengarna ska användas till. Britterna vill inte ta med några kolonister i parlamentet för att de inte ville ha in nya faktorer i maktspelet, de hade också en föraktfull inställning till kolonisterna, de tyckte att kolonisterna var obildade bondtölpar. Kolonisterna tyckte såklart att detta inte var okej, för de ville ju också bestämma vad... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Amerikanska revolutionen

[0]
Inga användarrecensioner än.