Frågor och svar om andra världskriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1290
  • PDF

Frågor och svar om andra världskriget

Frågor och svar om andra världskriget, som bland annat redogör för nazismens framväxt i Tyskland, Japans expansion i Kina, samt bombingen av Dresden.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Vilka skäl anges till att nazismen blev så populär i Tyskland?
- På vilka sätt förberedde sig Hitler för krig och vilka områden ¨anslöts¨ till Tyskland?
- Vilka länder ingick i Axelmakterna?
- Vad innebar molotov-Ribbentorppakten? Mellan vilka länder slöts pakten? När och var tog pakten slut?
- Vad var den utlösande faktorn till att Frankrike och Storbritannien förklarade krig mot Tyskland den 3 September 1939?
- Beskriv så kortfattat du kan krigsförloppet mellan den 3 september 1939 och november 1940.
- Varför spred sig kriget till Afrika? När började de allierade kunna tränga tillbaka italienska och tyska armen från Afrika?
- Vilka skäl fanns för Japans expansion i Asien?
- På vilket sätt kan man säga att det japanska angreppet på Pearl Harbor vände kriget?
- I början gick Tysklands erövring av Sovjetunionen väldigt bra, men 1942 började det ta stopp. Vad låg bakom vändningarna?
- På vilka sätt begick Storbritannien övergrepp på Tyska civilbefolkningen?
- Hur påverkade dagen D krigsförloppet?
- När och hur tog kriget slut i Europa?
- Hur tog kriget i Asien slut?
- Vilka argument finns för att bombningarna av Japan var rätt, vilka argument finns för att atombombningarna var fel?
- Varför är antalet döda i Sovjetunionen så osäkert?

Utdrag

Japanerna hade tydligt visat att de inte tänkte ge sig i första taget. Många begick hellre självmord än gav upp. Två miljoner man stod beredda att försvara de japanska öarna. Amerikanska beräkningar uppskatade att det skulle kosta omkring 50 000 amerikanska soldater livet om USA invaderade Japan. USA:s president Harry Truman ville få ett snabbt slut på kriget. Stalin och Sovjetunionen förklarade krig mot Japan efter Tysklands kapitulation. USA:s president var också rädd att ge Sovjetunionen alltför stort inflytande i Östasien. Allierade forskare hade under kriget lyckats provspränga... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar om andra världskriget

[0]
Inga användarrecensioner än.