Frågor och svar: Astrofysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Fysik 2
  • D
  • 7
  • 1988
  • PDF

Frågor och svar: Astrofysik

Frågor och svar som handlar om astrofysik. Här behandlas ämnen såsom avstånd till och klassificering av stjärnor, begreppet expoplanet och klassificering av galaxer.

Innehåll

Astrofysik- frågor

Fråga 1. A) Man brukar säga att ”man kan se bakåt i tiden då när vi ser utåt i rummet”, varför?
B) alla galaxer tycks vara på väg bort från oss. Är vi då i centrum av universum? Varför är galaxerna på väg bort mot oss?

Fråga 2. A beskriv några metoder man använder för att bestämma avstånd till stjärnor.
B. Stjärnor brukar klassificeras i ett HR-diagram. Förklara hur en sådan klassificering går till.

Fråga 3. De flesta stjärnor genomgår en fas av fyra stadier: födelse, stabil fas, jättestjärna och en slutfas. Redogör för en stjärnas liv med hjälp av de fyra faserna.

Fråga 4. A) Redogör för vad en expoplanet är för något och hur de detekteras.
B) varför är det viktigt att studera exoplaneter?

Fråga 5 . A) Hur kan galaxer klassificeras?
B) Vad är mörk materia och hur kan vi vara säkra på dess existens?

Fråga 6. A) Är vi ensamma i universum?
B) Är universum allt som finns?
C) Bör vi lägga ner pengar på att utforska universum då det finns så mycket har på jorden som behöver utgärdas (såsom energiförbrukning/miljö/vattenbrist/matbrist).

Källförteckning

Utdrag

Stjärnan börjar som ett stoftmoln. Ett annat ord för stoftmoln är nebulosa. De finns i rymden och några av dem kan man se med blotta ögat. Dessa moln är viktiga för en stjärnas födsel. När molnens partiklar drar ihop sig så höjs temperaturen och tätheten i molnet. När temperaturen har uppnått en så hög temperatur kan förbränning av väte till helium börja, som kommer att bli stjärnans centrum. Förbränningen som sker heter fusion och... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Astrofysik

[0]
Inga användarrecensioner än.