Frågor och svar: Datorteknik - Hårddiskar, datorernas historia, datorns delar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Datorteknik 1a
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 605
  • PDF

Frågor och svar: Datorteknik - Hårddiskar, datorernas historia, datorns delar

Svar på frågor som handlar om datorteknik. Här tas bland annat datorns historia, datorns delar och olika typer av hårddiskar upp.

Innehåll

31. Vad står RAID för?
32. Vad innebär kortfattat följande RAID‐ nivåer?
33. Vilka RAID‐nivåer innebär snabbare diskaccess?
34. Vilka RAID‐nivåer innebär ökad säkerhet?
35. Den första elektroniska datorn tillverkades redan 1946, vad kallades denna?
36. När lanserades den första hemdatorn, och vilka företag var inblandade ?
37. När kom den första IBM PC?
38. När kom den första Apple Macintosh?
39. Ta reda på, genom att gå in på någon datorförsäljares hemsida, exempel på olika modeller av SATA‐hårddiskar (interna), med olika storlekar, som säljs för närvarande.
40. Ta reda på, genom att gå in på någon datorförsäljares hemsida, exempel på olika modeller av SSD‐hårddiskar (interna), med olika storlek och prestanda, som säljs för närvarande.
41. Ta reda på, genom att gå in på någon datorförsäljares hemsida, två exempel på olika modellerav Stationära datorer, med olika prestanda, som säljs för närvarande.
42. Ta reda på, genom att gå in på någon datorförsäljares hemsida, två exempel på olika modellerav Bärbara datorer, med olika prestanda, som säljs för närvarande.
43. Ta reda på vad som krävs för att bygga ihop en egen dator (välj din egen specifikation) och hur mycket som komponenterna till det skulle kosta i inköp?
44. Ta reda på, t.ex. genom att gå in på några datorförsäljares eller leverantörers hemsidor, några datorer som uppfyller nedanstående miljöcertifieringar. Kryssa i vilka de uppfyller.
45. Hur många ledare har en USB‐kabel?
46. Vilken är den högsta överföringshastigheten med USB version 1.x, 2.0 och 3.0?
47. Hur lång är räckvidden för Bluetooth och vilken frekvens sänder den på?
48. Förklara kortfattat skillnaden mellan en CRT eller LCD skärm.
49. Hur mäts storleken på en bildskärm och vilken måttenhet används?
50. Vilken upplösning har följande bildskärmsstandarder:

Utdrag

Se uppsatsen... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Datorteknik - Hårddiskar, datorernas historia, datorns delar

[0]
Inga användarrecensioner än.