Frågor och svar: Ekologi, skog och insjö

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 976
 • PDF

Frågor och svar: Ekologi, skog och insjö

Frågor relaterade till naturvetenskap med mycket korta och koncisa svar. Eleven behandlar bland annat ämnena ekologi, skog och insjö - se förtecknig över alla frågor som besvarats nedan.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Ekologi:
- Vad handlar ekologi om?
- Ungefär hur många djurarter känner man till på jorden?
- Vad innefattar begreppet art?
- Vad är ett ekologiskt system?
- Vad menade vetenskapsmannen Charles Darwin med "kampen för tillvaron"?
- Vilket ord används för att beteckna den utveckling djur och växter genomgått här på jorden?
- Varför mötte Charles Darwin motstånd just från kyrkans företrädare?
- Hur skiljer sig insekter från övriga djurgrupper?
- Nämn några sätt för djur att undvika predation?
- Nämn några fortplantningsstrategier hos olika djur?
- Vad betyder symbios?
- Vad kallas ett förhållande där två djur har en relation med positivt utbyte av varandra?
- Varför kallas de gröna växterna för producenter?
- Hur beskrivs en förbränningsreaktion med ord?
- Rita ett exempel på en näringskedja i fyra steg.
- Vad visar en näringsväv?
- Vad kan man läsa ut ur en näringspyramid som inte näringskedjan visar?
- Vilken funktion har nedbrytarna i naturen?
- Hur skiljer sig energins vägar genom naturen från materians väg?

Skogen:
- Varför har barrträden numera brett ut sig över större delar av vårt land?
- Vad heter de olika skikt som skogens vegetation bildar?
- Hur har barrskogsjorden fått namnet podsol?
- Hur har blekjordslagret respektive rostjordslagret fått sina färger?

Insjön:
- Vilka är, grovt indelat, de två huvudtyperna av sjöar i Sverige?
- Vad är en brunvattensjö?
- Hur kommer en näringsrik sjö troligen att utvecklas och åldras?
- Hur kommer en näringsfattig sjö troligen att utvecklas och åldras?
- Hur skiljer sig förhållandena för djur och växter i en sjö från förhållandena på land?
- Nämn några strategier som vattenlevande djur har utvecklat för att klara förhållandena under vattnet.
- Vid vilken temperatur har vatten sin högsta densitet? Vad innerbär detta för våra sjöar?
- Hur uppkommer höst och våromblandningen i sjön?
- I näringsrika sjöar kan det inträffa att syret i sjöns bottenvatten tar slut under sommaren eller vintern. Beskriv hur detta kan uppkomma.

Utdrag

"Ekologi

Vad handlar ekologi om?
- Samband mellan djur, växter och deras levande och icke levande omgivning.

Ungefär hur många djurarter känner man till på jorden?
- Med säkerhet finns det 1,5 miljoner olika djurarter, men vissa forskare tror att det finns mellan 3-30 miljoner.

Vad innefattar begreppet art?
- En djurart är ett samlingsnamn för de djur som tillsammans kan få en fruktsam avkomma.

Vad är ett ekologiskt system?
- Flera djur och växtarter bildar tillsammans ekologiska system, ekosystem. Varje ekosystem har sina speciella djur och växter och dessa skilda livsformer går under benämningarna biologisk mångfald och biologisk variation.

Vad menade vetenskapsmannen Charles Darwin med "kampen för tillvaron"?
- Han menade att vissa bra utrustade individer och deras arvsmassa överlever, medans andra som inte klarar av kampen, sorteras bort... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Ekologi, skog och insjö

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra Svar! Alla svar var bra. mycket enkel och fint beskrivning.
 • 2017-05-08
  tack för detta hatar naturkunskap
 • 2013-12-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Taaaack sååååå mycket