Frågor och svar om första världskriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 3
 • 934
 • PDF

Frågor och svar om första världskriget

Frågor och svar om första världskriget, som bl.a. redogör för svarta veckan, Schlieffenplanen, kriget i skyttegravarna och versaillefreden.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Instuderingsfrågor till första världskriget

Första världskriget

1. Vad är ententen?
2. Vilka är centralmakterna?
3. Den svarta veckan är av central betydelse i det första världskriget. Vad är detta?
4. Vad är Verdun?
5. Det första världskriget brukar kallas för just ett världskrig, men stridigheterna förekom mest på den europeiska kontinenten. Ge exempel på stridigheter som pågick utanför Europa.
6. Beskriv kortfattat händelsen ”Skotten i Sarajevo”?
7. Hur påverkades/drabbades civilbefolkningen av första världskriget?
8. Förklara krigsutvecklingen under första världskriget, tänk på det s.k. skyttegravskriget.
9. Vilka var orsakerna till första världskriget?
10. Vilket år inträffade Versaillesfreden och vad blev resultaten av freden?
11.Varför förlorade Tyskland första världskriget?
12. 1929 kraschade börsen i New York. Hur kom detta att påverka omvärlden?

Utdrag

Om Tyskland kom i krig med Frankrike, Ryssland och Storbritannien gällde det snabbt att besegra Frankrike eftersom det tog långt tid för Ryssland att mobilisera sina stora arméer. Frankrike hade kraftigt förstärkt sina gränser mot Tyskland mellan Luxemburg och Schweiz. Därför skulle de tyska arméerna enligt planen gå igenom det neutrala Belgien och runt de franska befästningarna. När Frankrike var besegrat kunde hela den... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar om första världskriget

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  saklig text och svar på frågor!
 • 2016-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket intressant och bra