Frågor och svar: Genteknik - Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi A
 • VG
 • 2
 • 386
 • PDF

Frågor och svar: Genteknik - Biologi A

Frågor med korta svar kring genteknik - se alla frågor som besvaras under "Innehåll". Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Vilka fördelar ger gentekniken jämfört med den traditionella förädlingstekniken?
2. Vad menas med transgen organism – GMO?
3. Vilka fyra huvudområden finns det inom gentekniken?
4. Vad använder man för att ”klippa” i DNA?
5. Vad använder man ligas samt DNA-polymeras till?
6. Vad används PCR-tekniken till?
7. Vilken metod används för att separera olika DNA-fragment?
8. Vad menas med ”trimmat” RNA?
9. Hur är DNA uppbyggt i en bakterie?
10. Vad är ett provirus?
12. Vad kan användas som vektor för att föra in DNA i celler?
13. Vad betyder ”fingerprinting” när det gäller DNA och vad används metoden till?
14. Vad beror det på att DNA-fragment kommer olika långt i gelelektroforens elektriska fält?
15. Nämn några organismer vilkas genom man har kartlagt.
16. Vilken metod använder man sig av för att kartlägga människogruppers släktskap?

Utdrag

"1. Vilka fördelar ger gentekniken jämfört med den traditionella förädlingstekniken?
- Arbetet går snabbare
- Det går att få in exakt och endast den gen man önskar.

2. Vad menas med transgen organism – GMO?
När en organism får en ny gen kallas det GMO. GMO stå för genmodifierad organism."... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Genteknik - Biologi A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den var bra sista del korrekturläsning