Frågor och svar om kemiska bindningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • B
  • 5
  • 1819
  • PDF

Frågor och svar om kemiska bindningar

Frågor och svar som handlar om kemiska bindningar. Här förklaras bland annat varför och hur kemiska bindningar uppstår, samt olika typer av bindningar såsom jonbindning, kovalent bindning och metallbindning.

Lärarens kommentar

Vi erhöll muntliga kommentarer. Jag fick betyget B.

Elevens kommentar

Jag skulle inte göra någonting annorlunda, måhända resonera lite längre kring val av metod på sista frågan.

Innehåll

1. Varför uppstår kemiska bindningar?
2. Vi har pratat om jonbindning, kovalent bindning(=elektronparbindning) och metallbindning. Beskriv kortfattat vad som är speciellt för varje bindningstyp med hjälp av hur elektronerna uppför sig.
3. Vilken typ av kemisk bindning kan man förvänta sig mellan atomerna i följande ämnen?
Motivera dina svar!
a) kaliumjodid
b) väteklorid
c) syrgas
d) nysilver (består av koppar, zink- och nickelatomer)
4. Bland ämnena i tabellen nedan finns en eller flera jonföreningar. Din uppgift är
att tala om vilken eller vilka föreningar som är jonföreningar och förklara hur du kan veta att det är så.
5. Du är sugen på te. Förklara vad som händer med de kemiska bindningarna när du kokar vatten till ditt te.
6. Beskriv skillnaden hos ämnena 1-butanol och 1,2,3-butantriol i förmåga att lösa sig i vatten. Förklara varför molekylerna löser sig olika lätt i vatten.
7. Du får en vit blandning som består av strösocker, paraffin och krita. Din uppgift är att separera ämnena från varandra. Beskriv vad du vet om ämnena och deras bindningar. Förklara hur du skulle göra för att separera ämnena.
- Källkritik

Utdrag

1. Varför uppstår kemiska bindningar?

Kemiska bindningar uppstår när en attraktion mellan atomer sker vilket i sin tur ger upphov till molekyler eller andra typer av fasta kroppar. Det finns elektronfördelning av två olika huvudtyper: En delokalisering av ett eller flera elektronpar som i sin tur leder till en kovalent bindning där valenselektroner delas för att fylla valensskalen och uppnå en ökad stabilitet, eller en överföring av elektron från den ena atomen till den andra, som ger upphov till en jonbindning där jonerna uppnår ädelgasstruktur. Ena jonen kommer att ha en positiv laddning (den som gett ifrån sig en eller flera elektroner) och den andra en negativ laddning (den som tagit emot en eller flera elektroner). Den elektrostatiska kraften mellan dessa två joner kommer göra att de attraherad av varandra och tillsammans bildar en jonbindning. Det existerar även metallbindningar där moln av elektroner transporteras fritt genom metallen i fråga. Utan kemiska bindningar skulle alla ämnen vara i gasform och mycket sköra. Naturens strävan efter att fylla valens-skalen är den främsta orsaken till att bindningar uppstår... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar om kemiska bindningar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-14
    jättebraaaaaaaaaaaaaa