Frågor och svar: Kemiska bindningar och syror - Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Kemi A
  • D
  • 4
  • 1068
  • PDF

Frågor och svar: Kemiska bindningar och syror - Kemi A

Frågor inom kemi med korta och koncisa svar kring bland annat kemiska bindningar samt syror och baser. Se alla frågor som besvaras nedan (under "Innehåll").

Notera att källor saknas och att svaren behöver utvecklas för att uppnå ett högre betyg.

Lärarens kommentar

Bra svar men utveckla de lite mer

Innehåll

1. Hur kan du med hjälp av periodiska systemet säga vilken laddning följande atomer får som joner. Skriv kemisk tecken och laddning.
a) Cesium
b) Gallium
c) Jod
d) Helium

2. Skriv en elektronformel för vätgas (H2) och förklara varför den består av 2 atomer.

3. Kalciumnitrat är ett salt som består av kalciumjoner och nitratjoner. Hur många av varje ingår i en formelenhet. Skriv formeln.

4. Förklara hur storleken(radien) förändras när en atom blir jon.

5.Malin blandar två lättlösliga salter NaOH och MgCl2. Hon upptäcker till sin förvåning att det bildas en fällning (grumlas). Vad kan det vara? Skriv formeln och förklara.

6.Hur kan man beskriva skillnaden mellan en polär och icke polär kovalent bindning.

7. Vad heter de svaga bindningar som verkar mellan N2 molekyler och hur fungerar de?

8.Vilken typ av bindning kan man förvänta sig inuti följande ämnen?
a) CH4
b) NaCl
c) S8
d) ICl

9. Vilka bindningar verkar mellan följande molekyler. Ange alla typer av bindningar!
a) HF molekyler
b) NO2 molekyler
c) H2 molekyler

Obligatoriska uppgifter:
1. Ge fem exempel på syrors egenskaper.
2. Vad är definitionen på en syra? (Hur reagerar de alltid?)
3. Vad är det för skillnad på starka och svaga syror?
4. Vilka egenskaper har väteklorid, svavelsyra och salpetersyra?
5. Beskriv ättikssyra och kolsyra.
6. Vad är definitionen på en bas?
7. Ge två exempel på baser och beskriv dem kort.
8. Vad är neutralisation?
9. Vad är pH? Vilka pH värden har sura, neutrala och basiska lösningar?
10. Hur kan man mäta pH?
11. Hur går en titrering till?
12. Vad är en buffert och varför är det viktigt i sjöar.
13. Vad är orsaken och konsekvensen till försurning?

Utdrag

"4. Förklara hur storleken(radien) förändras när en atom blir jon.
Svar: Om en jon har positivare jon än en annan jon så minskar atomen radie och desto negativare en jon är desto större atom radie. Alltså beror det på om jon blir till en negativ eller positiv jon. Positiv så minskar radien. Negativ så ökar radien. Detta beror på att + laddade jonerna asså positiva joner har gett bort elektroner och det andra negativ tar emot elektroner då ökar radien för att elektronen ska få plats."... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Kemiska bindningar och syror - Kemi A

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-14
    det var jättebraaaaaaaaaaaaaaaa