Samhället under Medeltiden | Frågor och Svar | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 5
 • 1991
 • PDF

Instuderingsfrågor: Samhället under Medeltiden | Frågor och Svar | Historia A

Ett antal frågor och svar kring medeltiden, med fokus på bland annat samhällstruktur, samhällsliv, religion och handel. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll". Notera att källor saknas.

Innehåll

2. Diskutera folkvandringstiden i Europa. Hur uppstod den och hur förändrades samhället i Europa?
3. Under stora delar av medeltiden var samhällslivet och kulturen mer utvecklad i arabvärlden än Västeuropa. Ge exempel som visar detta?
4. I större delen av Europa rådde under tidig medeltid så kallad naturhushållning. Förklara vad som menas med detta begrepp.
5. Diskutera förhållandet mellan godsherrar och de livegna bönderna på medeltida gods. Vilka rättigheter och skyldigheter hade de mot varandra? På vilket sätt skilde sig de livegna från slavarna under antiken?
6. Under feodaltiden organiserades samhället genom ett vasallsystem. Vad innebar det? Hur uppstod det? Vad ledde det till?
7. Ett begrepp som ofta används för att beskriva det medeltida samhället är feodalism. Vad menas med detta begrepp?
8. I det medeltida samhället hade kyrkan mycket makt. Varför var kyrkan så mäktig? På vilket sätt?
9. Kyrkans syn på samhället bidrog till att rättfärdiga samhällsordning och de orättvisor som den förde med sig. Hur då? Den kunde också användas som kritik mot de styrande. På vilket sätt?
10. Hur kunde kyrkan vinna en sådan maktposition som den faktiskt gjorde under medeltiden och vilka var orsakerna till att påven och kyrkan så småningom blir av med sin höga status?
11. Har det funnits ett samspel mellan kyrkan och kungamakten, och hur har det i så fall fungerat?
12. Vilka var de viktigaste framstegen inom jordbruket under medeltiden?
13. Var för ökade handeln under medeltiden? Vilka var de viktigaste handelsvägarna?
14. Hantverket i de medeltida städerna var organiserade i det som kallades skråväsendet. Diskutera fördelar och nackdelar med detta jämfört med en mera fri marknad, ur både hantverkarnas och köparnas synvinkel.
15. Vad menas med ”den moraliska ekonomin”? Finns det något kvar idag av ett sådant sätt att se på ekonomisk verksamhet?
16. Vilka orsaker låg bakom korstågen? Vad hände när korsfararna kom till Palestina? Vad fick korstågen för följder?
16a. I början av 1300-talet började befolkningsökningen i Europa att stagnera. Varför?
17. Diskutera digerdöden och dess betydelse För Europa. Hur reagerade människorna på digerdöden? Hur förklarade de sjukdomen?
17b. Hur kan man förklara att fattigt folk i många fall fick det bättre efter digerdöden?

Utdrag

"6 Under feodaltiden organiserades samhället genom ett vasallsystem. Vad innebar det? Hur uppstod det? Vad ledde det till?
Varsallen var tvungen att svära en trohetsed till kungen och då blev en vasall. Vassallen kunde då avstå delar av länet till sina undervasaller som då i sin tur fick svära en trohetsed till honom. Att inte bryta sin ed var den viktigaste moralreglen i det feodala samhället.Men det hände ändå. Många olika län blev ärftliga och var nästan som egna riken. Kungen hade inte tillräckligt med militära resurser för att ha makt över större områden.

7 Ett begrepp som ofta används för att beskriva det medeltida samhället är feodalism. Vad menas med detta begrepp?
Med jorden följde makten och kungarna hade rätt att ta skatt av bönderna. kungen gav landområden län och skapade då en feodalism.

Feodalism har två meningar:
-Det första var att det betecknade det politiska styrelsesättet under medeltiden med kungar och vasaller.
-Historikerna säger att det är en beteckning på det hela medeltida samhället. alltså jordbruksamhälle med svag centralmakt där kungen vasasllerna och kyrkan styrde."... Köp tillgång för att läsa mer

Samhället under Medeltiden | Frågor och Svar | Historia A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-22
  Lagom bra uppsats. Hjälpte på vägen
 • 2016-09-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  En toppen uppsats som hjälpte bra!
 • 2017-10-21
  Skriven av Studerande på Termin 6
  det va jätte braaaaaaa