Frågor och svar: Minoritetsspråk i Sverige

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Svenska som andraspråk 1
 • B
 • 2
 • 528
 • PDF

Frågor och svar: Minoritetsspråk i Sverige

Frågor och korta svar som handlar om minoritetsspråken i Sverige, vad ett minoritetsspråk är, samt om vi kan få flera minoritetsspråk i landet och hur det går till.

Innehåll

1. Vad är ett minoritetsspråk?
2. Vilka är våra fem minoritetsspråk?
3. På vilka grunder har de fem nationella minoritetsspråken valts ut?
4. Är svenskt teckenspråk ett minoritetsspråk?
5. Vad innebär det för språken och deras talare att språken är officiellt?
6. Kan vi få nya nationella minoritetsspråk?
- Källkritik

Utdrag

Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att ett språk ska kunna bli ett nationellt minoritetsspråk. Det allra viktigaste villkoret är att språkets talare själva vill att språket ska räknas som ett minoritetsspråk. Därefter bör man se...

Trots att det svenska teckenspråket uppfyller flera viktiga kriterier för att kunna väljas ut som ett minoritetsspråk (som att ha funnits i Sverige i mer än tre generationer), är det ännu...

Ja, Sverige kan absolut få nya nationella minoritetsspråk, dock så kommer det att ta lång tid då ett av kriteriet som måste uppfyllas för att de ska kunna vara ett minoritetsspråk i Sverige är att det ska talas kontinuerligt i landet i minst... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Minoritetsspråk i Sverige

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa