Frågor och svar: Smitta och smittspridning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Annat
 • VG
 • 5
 • 1827
 • PDF

Frågor och svar: Smitta och smittspridning

Frågor och svar kring smitta och smittspridning inom vård - se lista över besvarade frågor under "Innehåll".

Innehåll

- Vad är smittämne, smittkälla och överföringsväg?
- Vad gör att en människa blir smittad?
- Hur kan du bryta smittspridningsvägar bäst när du arbetar inom vården?
- Vad är barriärvård?
- Vilka arbetskläder tycker du är lämpliga inom äldreomsorgen och hur ska dessa skötas?
- Hur arbetar du när du har ett aseptiskt arbetssätt?
- Vad är desinfektion, utveckla och beskriv.
- Vad är rengöring, utveckla och beskriv.
- Vad är sterilisering, utveckla och beskriv.
- Hur ska du hantera smutstvätten när du arbetar i vården?
- Hur ska vi hantera riskavfall när du arbetar i vården?
- Vad innebär de olika färgmarkeringarna som används inom vården?
- Vad är ”Smittskyddslagen”?
- Berätta om egen upplevd infektion.

Utdrag

"1. Vad är smittämne, smittkälla och överföringsväg?
Smittämne är ett virus och i detta fall berättar vi om vinterkräksjuka. Enligt texten så kan Klara ha blivit smittad av sin granne genom direktkontakt med den smittade grannen eftersom han hade haft kräkningar och diarré för två dagar sedan.

Hon kan ha blivit smittad genom smittkälla såsom hälsning, dörrhandtag eller via mat som grannen har lagat åt Klara m.m.

För att undvika smittspridning bör vi alltid tvätta händerna, framförallt före och efter måltider, toalettbesök! Vi måste hålla oss borta från personer som redan är sjuka.
Om man är sjuk av vinterkräksjukan måste man dricka vatten så mycket som möjligt eftersom kroppen förlorar vätska på grund av kräkningar och diarré."... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Smitta och smittspridning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  jättebra jobb och lärorik samt givande