Den tidigmoderna perioden (1500-1600-talet) | Historia | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
 • Historia
 • D
 • 2
 • 385
 • PDF

Instuderingsfrågor: Den tidigmoderna perioden (1500-1600-talet) | Historia | Frågor och svar

Frågor med mycket korta och enkla svar kring den tidigmoderna perioden under 1500-1600-talet. Se samtliga frågor som besvaras under "Innehåll".

Källa: Boken "EPOS".

Lärarens kommentar

Dem tyckte det var bra för att vara en sammanfattning och fick D på sammanfattningen och B på själva uppsatsen.

Elevens kommentar

Använd frågeställningarna samt svaren och skriv mer utförligt.

Innehåll

1a. Vilka var orsakerna till upptäcktsfärderna?
1b. Vilka blev konsekvenserna av upptäcktsfärderna?
2. Vad innebar den vetenskapliga revolutionen?
3. Vad innebar reformationen?
4. Saknas
5. Saknas
6. Vad menas med privilegie- och ståndsamhälle
7. Vad innebar frihetstiden i Sverige?
8. Under 1700-talet bildades de första partierna i Sverige. Vad hette de?
9. Vad menas med att Gustav III ägnade sig åt "upplyst despoti"? Förklara!
10. Vad innebar upplysningen?
11. Amerikanska revolutionen.
12a. Vilka var orsakerna till den franska revolutionen?
12b. Vilka blev konsekvenserna?

Utdrag

"1a. Vilka var orsakerna till upptäcktsfärderna?
Först var det utforskning, ta del av den nya världen, handel etc. Sen gick detta över i erövring, dem ville erövra land och rikedomar! och därimed att koloniseringen av Amerika började.

1b. Vilka blev konsekvenserna av upptäcktsfärderna?
Sjukdomar spred sig som en löpeld då indianerna saknade motståndskraft för dessa virus/mikroorganismer.

2.Vad innebar den vetenskapliga revolutionen?
Den vetenskapliga revolutionen handlar om omvärderingar av gamla sanningar.
Människorna började studera och utforska naturen för att få svar."... Köp tillgång för att läsa mer

Den tidigmoderna perioden (1500-1600-talet) | Historia | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tack så mycket mycket bra jobbat