Frågor och svar: Vattentillgång, vattenpåverkan, vattenfördelning - Geografi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Geografi A
 • C
 • 4
 • 1434
 • PDF

Frågor och svar: Vattentillgång, vattenpåverkan, vattenfördelning - Geografi A

Frågor och svar kring vattentillgång, vattenpåverkan och vattenfördelning, där eleven besvarar följande frågor:

1. Klimatförändringar och vattentillgång går hand i hand. Förklara hur klimatförändringarna kan påverka vattentillgången i världen. Tänk på att utgå från att olika länder har olika förutsättningar.

2. Fler och fler länder bygger dammar. Dammarna ger både positiva och negativa aspekter. Redogör för några av dessa, och vilka konsekvenser de får för människa och natur.

3. Vattenfördelningen i världen är väldigt ojämn, och det finns flera exempel på tvister som uppstått mellan länder. Diskutera några exempel där vattenanvändningen har lett till konflikter. (T.ex. Nilen, Ganges, Eufrat).

Innehåller källor.

Utdrag

"Klimatförändringar och vattentillgång går hand i hand. Förklara hur klimatförändringarna kan påverka vattentillgången i världen. Tänk på att utgå från att olika länder har olika förutsättningar.

Klimatförändringen som sker på jorden just nu för med sig en massa problem för allt som lever på jorden. För en stor negativ effekt som växthuseffekten för med sig är att den kommer att minska vår tillgång till dricksvatten här på jorden.Naturliga orsaker till klimatförändring kan till exempel vara solens och jordens läge i förhållande till varandra och vulkanutbrott.

40 % av människorna i världen får sitt dricksvatten från en flod och bäcksystem. Men en tredjedel av världens befolkning är beroende av grundvatten till hushåll och hygien. Varje år använder vi människor en femtedel av det tillgängliga grundvattnet.

Exempelvis Kina, Indien, USA och länder på arabiska halvön är områden som brukar stora mängder grundvatten, inte minst till bevattning. Om användningen av grundvattnet är för hög sjunker grundvattennivån. Vilket leder till att saltvatten tränger sig in i grundvattnet. Vilket gör att det blir svårt att bevattna sina åkrar och a matproduktionen blir sämre. (http://www.sydvatten.se/varldens-vatten)."... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Vattentillgång, vattenpåverkan, vattenfördelning - Geografi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den är bra för att den innehåller mycket fakta som man kan ha mycket hjälp av i sin uppsatts!! Och det finns källor om ämnena vilket är super bra om man skulle vill fördjupa sig i något av det ämnena som tas upp.
 • 2014-05-08
  Det var ett grymt arbete! ja ger detta arbete en klar 6:a! grymt jobbat!
 • 2016-01-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra men kunde vara längre

Material relaterade till Frågor och svar: Vattentillgång, vattenpåverkan, vattenfördelning - Geografi A.