Från Odysseus till Zlatan - Hjälteideal | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 4
  • 2607
  • PDF

PM (Promemoria): Från Odysseus till Zlatan - Hjälteideal | PM

Ett PM som redogör kronologiskt för samhällets syn på hjältar och hjälteideal, från antiken (Odysseus) fram till idag (Zlatan).

Innehåll

Inledning och syfte
Avhandling
Avslutning
Källförteckning

Utdrag

Inledning​ ​och​ ​syfte
Människan har genom alla tider varit beroende av hjältar och förebilder. De ideal som präglat utformandet av dessa förebilder har dock sett mycket olika ut genom olika tider, och på många sätt speglat den litterära och kulturella utvecklingen i samhället. I följande arbete kommer olika tiders europeiska hjälteideal att redogöras för kronologiskt, med en början i det antika Grekland och vidare​ ​fram​ ​till​ ​2000-talet.

Avhandling
Den antika grekiska civilisationen visar många exempel på olika hjältar, vilka hade en stor plats i den grekiska kulturen. D. M. Field beskriver i sin bok ​Grekisk och romersk mytologi hur de antika hjältarna oftast var halvgudar, vars stordåd framförallt var krigsrelaterade. Traditionellt manliga egenskaper såsom fysisk styrka, uthållighet och mod värderades högt, men även smarthet och list kom att få en betydande roll. Field berättar vidare hur de senare antika hjältarna var mer levande och dynamiska, till skillnad från tidigare, mer statiska och enformiga hjältar. En tidig hjälte, såsom Herakles och hans tolv stordåd, har en mer otydlig och platt identitet samt förlitar sig nästan helt på fysisk styrka och mod. Analyserar man däremot en något senare hjälte såsom Odysseus i Homeros andra hjälteepos, ​Odysséen​ , visar denne på en rundare och mer mångfasetterad personlighet. Odysseus måste vara både listig, envis och eftertänksam för att kunna befria sig ur sina irrfärder på havet,​ ​fly​ ​från​ ​kykloperna​ ​och​ ​slutligen​ ​återvända​ ​till​ ​sitt​ ​kungadöme​ ​Ithaka... Köp tillgång för att läsa mer

Från Odysseus till Zlatan - Hjälteideal | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Från Odysseus till Zlatan - Hjälteideal | PM.