Främmande språk | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 1
 • Annat
 • A
 • 2
 • 646
 • PDF

Främmande språk | Argumenterande text

En argumenterande text, där eleven argumenterar för varför man bör lära sig ett främmande språk idag. Fokus ligger bland annat på känslan av gemenskap med andra nationaliteter, att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och ökad förståelse.

Utdrag

"Språket är nyckeln till framgång:
Att lära sig ett främmande språk är för många ett nöje och för andra - ett slavgöra. Nuförtiden, har de flesta människor rätt att lära sig ett främmande språk. Många av dem, använder sig inte av den möjligheten och de uppskattar inte dess användbarhet. Är det värt att lära sig ett främmande språk? Är de användbara eller värdelösa? Till vilken nytta är sådan kunskap? Dessa frågor plågar många människor i hela världen. De alla verkar ha en annan åsikt. Jag tycker att det är värt att lära sig främmande språk, eftersom de spelar en viktig roll i människans liv."... Köp tillgång för att läsa mer

Främmande språk | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  efsjkd,vbnjkgfhjtjkfhfjgk,fdjkgf