Framställning av acetylsalicylsyra | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • A
  • 6
  • 1612
  • PDF

Framställning av acetylsalicylsyra | Labbrapport | Kemi

En labbraport vars syfte är att redogöra för framställningen av acetylsalicylsyra, genom att låta salicylsyra reagera tillsammans med acetylacelat - med svavelsyra som katalysator.

Innehåll

Sammanfattning
Risker
Teori och Bakgrund
Material
Utförande
Smältpunktsbestämning
Beräkningar
Resultat
Diskussion och Slutsats
Felkällor
Källor

Utdrag

MATERIAL
• E-kolv (100 cm3)
• Büchnertratt
• Dropp-pipett
• Glasstav
• Urglas
• Vattenbad
• Vattensug
• Salicylsyra
• Ättikssyraanhydrid
• Svavelsyra (koncentrerad)
• Is
• Isvatten
• Våg
• Filterpapper
• Brännare
• Sug flaska
• Kapillärrör
• Halvmikroprovrör

UTFÖRANDE
(Hela labben utförs i dragskåpet pga. riskfaktorer)
Laborationen inleddes med att salicylsyra vägdes upp och massan konstaterades att vara 1,5416g. Salicylsyran fördes sedan försiktigt över till E-kolven med hjälp av en tratt och en glasstav som användes för att försöka få med även de sista kornen av salicylsyran. När all salicylsyra var i E-kolven tillsattes 3,5 ml ättiksyraanhydrid och 10 droppar koncentrerad svavelsyra. Vätskan blandades sedan genom att E-kolven försiktigt svängdes runt
Blandningen värmdes upp i ett vattenbad med en ungefär temperatur på 90-100 grader i 10 minuter. Därefter plockades blandningen upp ur vattenbadet. Medan blandningen fortfarande var varm tillsattes långsamt 5 ml kallt vatten. Ättikssyraanhydriden började då reagera med det kalla vattnet och bildade ättiksyra. Efter att reaktionen hade avstannat tillsattes ytterligare 25 ml kallt vatten. Eftersom reaktionen är starkt... Köp tillgång för att läsa mer

Framställning av acetylsalicylsyra | Labbrapport | Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.