Framställning av blyjodid | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • C
  • 1
  • 407
  • PDF

Framställning av blyjodid | Labbrapport

En kort labbrapport om framställning av blyjodid där eleven har med de viktigaste delarna.

Syfte

Syftet med laborationen var att framställa blyjodid med hjälp utav sugfiltrering och därigenom få kunskap om en ny metod.

Innehåll

Syfte
Materiel
Metod/utförande
Resultat
Riskanalys
Analys/slutsats

Utdrag

Materiel: E-kolv, buchnertratt, filterpapper, 1 spatel, 2 st bägare, destillelerat vatten, 1,655g blynitrat och 1,5g natriumjodid.

Metod/utförande: Allt material hämtades och togs till labbplatsen, blynitrat och natriumjodiden vägdes upp noggrant. Först löstes blynitrat och natriumjodid i varsin bägare med Destillerat vatten. Det rördes i bägarna för att få de båda salterna att lösa sig helt. När de båda var lösta så hälldes innehållet i natriumjodidbägaren i bägaren med blynitratet. Buchnertratten gjordes iordning och ett filterpapper lades ner i bottnen av tratten, som satt i toppen av E-kolven. Sedan startades kranen och med det drog filtreringsprocessen igång. Lösningen hälldes på... Köp tillgång för att läsa mer

Framställning av blyjodid | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.