Framställning av ester genom syntes | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • C
 • 4
 • 918
 • PDF

Framställning av ester genom syntes | Labbrapport

En labbrapport som avser att framställa en ester genom syntes, i syfte att få fördjupade kunskaper inom organisk kemi. I denna laboration framställer eleverna estern Salubrin genom destillation av etanol och ättiksyra.

Notera att källhänvisning saknas.

Lärarens kommentar

Saknar djupare diskussion samt teori var lite kort annars bra och snyggt uppställd labbrapport.

Elevens kommentar

Utförandet ska skrivas i passiv form.

Innehåll

Labbrapport Syntes av Salubrin

- Sammanfattning
- Syfte
- Teori
- Utförande
- Diskussion
- Resultat
-- Beräkna mängden ren etanol resp. ättiksyra vid reaktionens början och avgör vilket av ämnena som fanns i överskott
--. Beräkna den totala mängden vatten som fanns vid reaktionens början. Lägg ihop vattnet som tillfördes med etanol, ättiksyra samt svavelsyran.
-- Hur mycket etyletanoat hade bildats om jämvikten fick ställa in sig?
-- Hur mycket etyletanoat skulle man teoretiskt kunna framställa med vår metodik?
-- Beräkna det procentuella utbytet

Utdrag

Materiel/Utförande

Man mäter upp 30 cm³ etanol och 30 cm³ koncentrerad ättiksyra från en byrett direkt ned i rundkolven. Sedan tillsätter man under försiktig omskakning 10 cm³ koncentrerad svavelsyra och lägger i några kokstenar. Sen ställer man rundkolven i korkringen och bygger upp en destillationsapparat utav en rundkolv, en destillationskolv, en termometer och en kylare. Rundkolven sätter man fast med en tvåfingrad klämmare och sänker ned i vattenbadet som står på värmeplattan.
Man väger sedan den e-kolv som ska användas som förlag och samlar upp det som destilleras över mellan 60 och 78°C och väger sedan igen. Sedan häller man över produkten i separertratten på katedern.
Rening:
Först skakar man produkten med en natriumkarbonatlösning för att få ättiksyrarester att reagera. Då utvecklas koldioxid, ett övertryck skapas av koldioxiden. Man behöver därför regelbundet lätta på separertrattens propp. Efter det så uppkommer två faser i tratten och den nedre tappar man av.
Man tillför därefter lite rent vatten, skakar och tappar av det igen för att tvätta bort eventuella salt- och etanolrester från esterfasen.
Till sist tillför man en sked vattenfri kalciumklorid för att ta bort det vatten som finns löst i esterfasen... Köp tillgång för att läsa mer

Framställning av ester genom syntes | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var ganska bra labbrapporten. det enda som jag skulle rekommendera är att strukturformeln var otydlig samt diskussionen var bra men kort. utförandet var ganska bra man förstår lätt.
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  lite kort diskussion
 • 2015-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  snyggt jobbat killar