Framställning av estrar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • B
 • 9
 • 1168
 • PDF

Framställning av estrar | Labbrapport

En utförlig labbrapport vars syfte är att undersöka hur man framställer estrar och vad dessa kan användas till, samt att utreda vilken karboxylsyra och alkohol som krävs för att skapa en specifik ester.

Innehåll

Framställning av estrar

- Inledning
- Teori
- Material
- Utförande
- Resultat
-- Ämnen – Lukt & struktur
-- Reaktion - Metylbutanoat
-- Reaktion - Metyl
- Diskussion
- Felkällor

Utdrag

Material:

Använda:
• Metanol
• Butansyra (Smörsyra)
• Salicylsyra
• Konc. Svavelsyra
• Avjoniserat vatten

Till förfogande:
• Bensylalkohol
• Etanol
• Isoamylalkohol
• 3-metyl-1-butanol
• Bensoesyra
• Etansyra (Ättiksyra)

Materiel:
• En bägare
• Provrör med proppar
• Provrörsställ
• Pipetter med volymmärkning
• Varmvattenbad
• Dragskåp
• Skyddsglasögon
• Labbrock
• Kryddmått
• Elektronisk våg

Utförande:

Handledaren hade ställt fram all nödvändig materiel i de olika dragskåpen som laborationsgrupperna skulle använda sig av för att förhindra spridning av ångor från vätskorna. Alla vätskor fanns i ett enskilt dragskåp som alla laborationsgrupper hade tillgång till via handledaren, detta på grund av frätande vätskor och därmed säkerhetsrisken. Ett papper med namn på olika estrar, dess lukter och deras streckformler blev utdelade till varje labbgrupp.

Två estrar valdes ut för att sedan ta reda på vilka alkoholer och karboxylsyror som krävdes för att skapa dessa estrar, metylbutanoat och metylsalicylat. Med hjälp av IUPAC:s regler togs information fram om att använda alkoholen metanol i båda estrarna, karboxylsyran butansyra i metylbutanoat:en och salicylsyra i metylsalicylat:en. Detta genom att se på esterns substutient som alkoholens kolkedja och efterstående karboxylsyras anjon.

Med hjälp av den graderade pipetten togs ca 2 cm3 upp av butansyran och fördes ned i ett eget provrör, metanolen med dubbla mängden uppdelat i två provrör. Salicylsyran var i fast form och därmed togs ca 1g (2 cm3). Den elektroniska vågen nollställdes med en bägare på för att räkna bort dess vikt när 1 g (2 cm3) salicylsyra togs upp med hjälp av ett kryddmått och ned i bägaren. Provrören tätades med proppar för att hindra eventuella starka lukter från att sprida sig i labbsalen under transportion mellan dragskåpen, även för att inte spilla.

I det första provröret blandades karboxylsyran butansyra med alkoholen metanol i försök för att få fram estern metylbutanoat som därmed ska ge lukten äpple. I det andra provröret blandades karboxylsyran salicylsyra med alkoholen metanol i försök för att få fram estern metylsalicylat som därmed ska ge lukten wintergreen eller mer känt som ”jenka-tuggummi”. De två lösningarna blandas med lätta skakningar. I de båda provrören tillsätts sedan katalysatorn och starka syran svavelsyra i mängden 1 cm3 med hjälp av en graderad pipett. De två lösningarna blandas med lätta skakningar. De två provrören sattes sedan i ett varmvattenbad på 37 grader Celsius i 5 minuter för att skynda på den kemiska reaktionen. Några droppar avjoniserat vatten tillsattes för att få fram lukterna från de bildade esterna... Köp tillgång för att läsa mer

Framställning av estrar | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Var ganska bra men väldig kortfattat skrivit. utförandet var lite otydligt samt inledningen. diskussionen mer.
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra labbrapport, hjälpte en del. Saknade dock en del teori.
 • 2017-01-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Lite teori.. Ingen A uppgift!